Cointurk Haftalık Küratör Raporu | Weekly Curator Report 30.05.2018

in cointurk •  6 months ago

image.png

TR

Merhaba, steemciler bu hafta #cointurk küratör eki olarak çalışmalarımıza ve değerli yazıları ödüllendirmeye devam ettik. @kusadasi ve @try-market tarafından yürütülen proje yaklaşık olarak 1.5 aydır devam etmektedir ve çok olumlu tepkiler almaktayız.

Bu Hafta Yaptığım Çalışmalar

 • #tr ve #cointurk etiketlerindeki yazıların hepsi incelendi.
 • Cointurk Discord kanalında genel_post_paylaşım bölümünde bulunan yazılar öncelik verilerek incelendi.
 • Discord üzerinden gelen sorular cevaplandı.
 • Steemit platformuna yeni katılan kullanıcılar tarafından yöneltilen sorular cevaplandı ve gelişmeleri için önerilerde bulunuldu.
 • Python yazılım dili üzerine çalışmalar yapıldı.
 • Whitepaper çevirisinde bir bölüm tamamlandı.
 • Eğer aklınızda sorular varsa discord üzerinden @bekirs#7566 ile benimle iletişime geçebilirsiniz.

ENG

Hello Steemians, we continued to work this week and rewarding valuable posts as #cointurk curator team. The project which is supported by @kusadasi and @try-market has been going on for about 1.5 months and we are getting very positive responses.

My Work in This Week

 • All of the posts in the #tr and #cointurk tags have been reviewed.
 • Firstly, the posts in the genel_post_paylaşım on channel Cointurk Discord were reviewed.
 • The questions via discord were answered.
 • The questions led by the new users to the Steemit platform were answered and suggestions were given for improve their accounts.
 • Worked on the Python software language.
 • A section has been completed in the whitepaper translation.
 • If you have any questions in mind, you can contact me via discord at @bekirs #7566

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!