You are viewing a single comment's thread from:

RE: Kaliteli yasam icin[Cointurk 28. Projesi][divergents#4664]

in #cointurk3 years ago

Merhabalar,

Öncelikle paylaşmış olduğunuz bu yazı için sizi tebrik ederim. Gayet güzel anlatımlarda bulunmuşsunuz. Türk topluluğu olarak birbirimizi daima desteklemeliyiz.

Yapacağınız paylaşımlar ile ilgili birkaç şeyden bahsetmek istiyorum;

  • Öncelikte #tr tagını ilk sıraya yazmanız Türk topluluğu içinde göze çarpmasını kolaylaştıracağı gibi, #tr tagının gelişimine de katkıda bulunacaktır.

  • Discord Kanalımıza katılmak isterseniz : https://discord.gg/n5MUBDK

  • Yazınızda markdown kodlarını etkili bir şekilde kullanmanız okunurluğunu artıracaktır, kodlarla ilgili yardım almak isterseniz discord üzerinden ulaşabilirsiniz. Discord ID : BaHaDiRK#8143

  • Eklediğiniz fotoğraflara kaynak eklemeniz gerekmekte. Bunu da [Kaynak] (link) şeklinde ekleyebilirsiniz kolaylıkla. (Arada boşluk bırakmayarak)

Şimdilik aklıma gelenler bunlar. Umarım burada başarılı olursunuz

Sort:  

Ek olarak, Türkçe yazılarda Türkçe karakterler kullanman, tr tag'ini destekleyenlerden daha yüksek yüzdeli oy almanı sağlayacaktır.

Coin Marketplace

STEEM 0.95
TRX 0.13
JST 0.137
BTC 55505.73
ETH 2310.89
BNB 593.96
SBD 7.86