Limitless

in #cointurk2 years ago (edited)

limitless.jpg

Dizi yıllar önce gösterimde olan film konu alarak tasarlanmış. Dizi içerisnde filme atıflar var ve filmin devamı niteliğinde.
Konu olarak insan beyninin %100 ünü kullanalbilseydi ne olurdu? Süper bir düşünme gücü kazandıran bir hap "NZT" ile aksiyon dolu maceralar yaşanıyor dizide.
İzlemeyi herkese tavsiye ediyorum. İnsan beyninin ne kadar karışık bir yapısı olduğunu ve bunun sadece %3-5 kullanbildiğimizi hatırlatıyor bizlere :)
image_source

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.027
BTC 13397.95
ETH 403.82
USDT 1.00
SBD 0.99