Scam coin hakkında [Cointurk 22. Projesi](bekirfb #8095)

in cointurk •  last year  (edited)

image**Scam coin hakkında bilgiler Steam coin aldatıcı coin olarak adlandırılır kötü niyetli geliştirici topluluk kişileri dolandırma ya amaçlarıyla piyasada bulunan kripto para Steam coinler belirli takipçileri tarafından piyasa değeri formalite değerler konur ve şişirerek öne sürülür **

Bu coinlerin geliştirici kişileri topluma sunmadan önce hemen kendilerine yüklü miktarda stok oluşturlar bu hamleye ön stok coin ismine premined denir premined adaletli bir dağıtım yapmıyorsun bu kripto parayı geliştiren kişiler her yerde çeşitli haberler yaparak dikkat çekmek için uğraşırlar coinlerin talep artınca değeri artar ve kendi coinleri elden çıkar ve yüksek miktarda kazanırlar bunun adı dolandırıcılık tır ve her coine inanmayin yeni çıkan coinlere talep etmeyin bence:

Tabiki siz bilirsiniz kâr etmek istiyorsunuz ve bunu kimse garanti edemez umarım şanslısınizdir bu konuda yüzünüz güler

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  
  ·  last year (edited)

Steam değil. Scam coin olacak hocam :) Düzeltin isterseniz

·

saol

Merhabalar, Yazınızda bulunan size ait olmayan her görsel için kaynak belirtmeyi unutmayın.

Kaynak Nasıl Belirtilir?

[Görsel Kaynağı](Buraya görselin bulunduğu site adresini yazın)

Görsel Kaynağı

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by bekirfb from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

This post received a free Upvote. Get your free Upvote NOW! Just follow @upvoteforfree