A cup of coffee

in coffee •  4 months ago 

Ik neem mezelf een tas koffie.

Ik breng het in verband met warmte. Gezelligheid. Een moment rust.

Een soort buffer. Even kijken en misschien zelfs bespreken wat en hoe.

Een ander moment om op te bouwen, te versterken, eigenlijk meer dan dat.

Laat ik proberen telkens meer over dit en andere dingen woorden naar boven te halen.

Ik geniet van de tas koffie. Ik ben bewuster bezig met wat ik doe, ik geef richting en kracht.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Een koffietje nemen niet omdat het iets is wat je naar binnen giet maar echt een moment nemen om rustig een koffie te hebben en je gedachten even weg te laten drijven is echt goud waard!

Hi @brothermic!

Your post was upvoted by @steem-ua, new Steem dApp, using UserAuthority for algorithmic post curation!
Your UA account score is currently 4.710 which ranks you at #1559 across all Steem accounts.
Your rank has not changed in the last three days.

In our last Algorithmic Curation Round, consisting of 368 contributions, your post is ranked at #289.

Evaluation of your UA score:
  • Some people are already following you, keep going!
  • Your contribution has not gone unnoticed, keep up the good work!
  • You have already shown user engagement, try to improve it further.

Feel free to join our @steem-ua Discord server