ဘာညာဘာညာ

in #clothes3 years ago (edited)

ကလေးများအပေါ်ထုတ်ပြန်ချက်များနှင့်လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခပါပြီ image
ကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်းနှင့်ကျူးလွန်ချိုးဖောက်မှုများနှင့်လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်အတွက်ထုတ်ပေးတိုးတက်မှုကို
အဆိုပါဖျက်သိမ်းရေး, ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့်ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးအတွက်အထူးသဖြင့်ကလေးများ, ဆန့်ကျင်
သားသမီးများ၏ထောင်ပေါင်းများစွာ၏လုပ်ဆောင်ချက်၏လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲလက်နက်ကိုင်ရန်ပါတီများအကြားစီစဉ်ထား
ပဋိပက္ခနှင့်ကုလသမဂ္ဂနှင့်ထံမှပဋိပက္ခဖို့ပါတီများ၏ delisting
အဆိုပါအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာမှ Annexes,
သို့သော်မြေပြင်ပေါ်တွင်တိုးတက်မှုမရှိခြင်းအပေါ်နက်ရှိုင်းစွာစိုးရိမ်ပူပန်ကျန်ရှိနေသေးသော
ပဋိပက္ခမှပါတီများနှင့်အတူခြိုးဖောဆက်လက်ဘယ်မှာစိုးရိမ်ပူပန်မှုအချို့အခြေအနေများအတွက်
ကင်းလွတ်ခွင့်အခွင့်အရေးများနှင့်စပ်လျဉ်းသက်ဆိုင်သောနိုင်ငံတကာဥပဒေကိုသက်ဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်များ
လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခအတွင်းကလေးများနှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး,
လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခအားလုံးကိုပါတီများနှင့်အတူတင်းကြပ်စွာလိုက်နာရမယ်လို့ပြန်ခေါ်
သားသမီးများ၏ကာကွယ်မှုများအတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေအောက်တွင်သူတို့ကိုသက်ဆိုင်သောတာဝန်ဝတ္တရား
၏ခငြ့်အရေးအပေါ်ကွန်ဗင်းရှင်းတွင်ပါရှိသောရှိသူများအပါအဝင်လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခအတွင်း
လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခအတွင်းသားသမီးများ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုအပေါ်ကလေးသူငယ်နှင့်၎င်း၏ Optional Protocol ကို, အဖြစ်
ကောင်းစွာအဖြစ်ဂျီနီဗာ 12 သြဂုတ် 1949 ၏သဘောတူညီချက်များနှင့်၎င်းတို့၏နောက်ထပ်
ကလေးအခငြ့်အရေးအပေါ်ကွန်ဗင်းရှင်းအပိုဒ် 28 ကိုအသိအမှတ်ပြုအချက်ကိုထောက်ပြ
ပညာရေးမှထိုသူငယ်၏ညာဘက်နှင့်ရန်စတိတ်ပါတီများအဘို့အတာဝန်ဝတ္တရားထွက်သတ်မှတ်
တန်းတူ၏အခြေခံပေါ်မှာ right တဖြည်းဖြည်းဒီရရှိမယ့်မြင်ကွင်းကိုနှင့်အတူကွန်ဗင်းရှင်း,အေမရိကန္ေဒၚလာမွာ ေစ်းကြက္လႈပ္ရွားမႈအလြန္ျမင့္မားေနပါသည္. အေမရိကန္ဗဟိုဘဏ္အေနနွင့္ အတိုးနႈန္းတင္မႈကို တျဖည္းျဖည္းျပဳလုပ္သြားဖို႔ရွိတာေၾကာင့္ USDအတြက္ အေျခအေနေကာင္းမ်ားရွိေနေသာ္လည္း စစ္ရိပ္မ်ား ကုန္သြယ္ေရးေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ေစ်းကြက္ရဲ႔ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို ခံေနရျပန္ပါသည္.

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈဆိုင္ရာ PMIေဒတာကို ထုတ္ကုန္စီမံ႒ာနမွေနျပီး ဧျပီလ ၂ရက္ ၁၇:၀၀ MTအခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္ေပးသြားဖို႔ ရွိေနပါသည္.

PMIေဒတာသည္ အေမရိကန္စီးပြားေရးအေျခအေနအား သိရွိနိုင္သည့္ အေရးပါသည့္ ေဒတာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္. ေဒတာမွာ 50.0 နွင့္အထက္ရွိပါက ေဒတာေကာင္းသည္ဟု မွတ္ယူရမည္ျဖစ္ျပီး ေဒၚလာအားေကာင္းလာနိုင္ပါသည္. ထို႔အျပင္ စီးပြားေရးေဒတာမ်ားအားေကာင္းပါက Fedအေနနွင့္ ယခုနွစ္အတြင္း အတိုးနႈန္း ၃ၾကိမ္အထိ တင္နိုင္ေျခပါ မ်ားလာမွာျဖစ္ပါသည္. အကယ္၍ ခန္႔မွန္းထားသည့္ပမာဏထက္ အားေပ်ာ့သည့္ေဒတာထြက္လာပါက USDတန္ဖ္ိုး ခဏတာ ေစ်းနႈန္းက်ဆင္းသြားနိုင္ပါသည္.
အခွင့်အလမ်း,ရနိုငါသမွ်ယူ.။
ေပးမလားမေပးဘူးလား ေကာင္မေလးရယ္။
ထို႕ေျကာင့္ မငိးမသိတာမ်ျပာနဲ႕လို႕ေျပာတာေပါ့။

Sort:  
UpvoteBank
Your upvote bank
__2.jpgThis post have been upvoted by the @UpvoteBank service. Want to know more and receive "free" upvotes click here

World of Photography
>Visit the website<

You have earned 5.25 XP for sharing your photo!

Daily Stats
Daily photos: 1/2
Daily comments: 0/5
Multiplier: 1.05
Server time: 18:53:37
Account Level: 0
Total XP: 71.50/100.00
Total Photos: 14
Total comments: 0
Total contest wins: 0
When you reach level 1 you will start receiving up to two daily upvotes

Follow: @photocontests
Join the Discord channel: click!
Play and win SBD: @fairlotto
Daily Steem Statistics: @dailysteemreport
Learn how to program Steem-Python applications: @steempytutorials
Developed and sponsored by: @juliank

World of Photography
>Visit the website<

You have earned 5.30 XP for sharing your photo!

Daily Stats
Daily photos: 1/2
Daily comments: 0/5
Multiplier: 1.06
Server time: 01:40:13
Account Level: 0
Total XP: 76.80/100.00
Total Photos: 15
Total comments: 0
Total contest wins: 0
When you reach level 1 you will start receiving up to two daily upvotes

Follow: @photocontests
Join the Discord channel: click!
Play and win SBD: @fairlotto
Daily Steem Statistics: @dailysteemreport
Learn how to program Steem-Python applications: @steempytutorials
Developed and sponsored by: @juliank

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by onemm from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.