Koma kudana ndi zochita zake zokha, ndipo yesetsani kupitiriza kumulangiza pang'onopang'ono.

in #ciret2 years ago

Ngati pali winawake wochita zoipa, osati munthu yemwe muyenera kumuda. Koma kudana ndi zochita zake zokha, ndipo yesetsani kupitiriza kumulangiza pang'onopang'ono.Ngati pali winawake wochita zoipa, osati munthu yemwe muyenera kumuda. Koma kudana ndi zochita zake zokha, ndipo yesetsani kupitiriza kumulangiza pang'onopang'ono.


image