Bitcoin prolomil 7000 dolaru

in cesky •  11 months ago

Máme tu další rekord v ceně bitcoinu, 7000 dolaru. Řadě lidí tato cena přijde neuvěřitelná a ptají se, zda se vyplatí při této ceně do Bitcoinu ještě investovat, nebo zda se jedná o vrchol.

Moje odpověď: Bitcoin zažil v minulosti velké pády a je pravděpodobné, že je zažije i v budoucnu. Z každého pádu se vždy vzpamatoval a bude tomu tak i v budoucnu. Pokud si někdo chce být opravdu jistý před tím než Bitcoin nakoupí, tak doporučují s nákupem počkat na nějakou cílovou cenu, například 1 000 000 dolarů (cca 2-5 let).

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @zizelevak! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!