Sort:  

Tybrdo tak to je dakt skoda, godfish sel nekam jeste na pivko

Udělali jsme si s polovičkou celodenní výlet do Práglu. Utratili nějakou korunu, přivezli nějaké suvenýry, takže i tak to byl fajn den.

I tak je to ale skoda. Kazdopadne sem rad ze ste si to uzili :)

Škoda, že jsme se nakonec minuli, pár se nás tam sešlo a bylo to fajn. My už jsme na cestě do Plzně. JJ a @zenuska

Nevadí, tak někdy příště. Šťastnou cestu domu.

Určitě. Díky ;-)

to je škoda že jsme se minuli

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.03
JST 0.028
BTC 37267.64
ETH 1238.71
USDT 1.00
SBD 3.21