zase jsem se nechal ukecat

in #cesky5 years ago

20191011_074047.jpg
Přišel za mnou můj šěf že má prozbičku , že jeho kamarád se má za 14 dní stěhovat a má malou holčičku a na schodišti nemá zábradlí a že jestli budu tak hodnej a neudělám mu to zábradlí formou fušky . Samozdřejmě že sem nejdřív nesouhlasil protože tenhle kvalt ze staveb znám ale nechal jsem se zlomit. Skočil jsem to omrknout tady vydíte co je to zač
20191011_074052.jpg
A poslední foto
20191011_074101.jpg
Už ted se kopu do zadku a to jsem se dozvěděl že jako madlo zábradlí budu svařovat přímo na schodišti řetěz . Takže namazat pod kolenama a zítra ráno nástup. Foto finále samozdřejmě dodám :D

Sort:  

Tak ať se dílo podaří ;)
!BEER
!trdo

Congratulations @jjprac, you are successfuly trended the post that shared by @womic!
@womic will receive 0.39367800 TRDO & @jjprac will get 0.26245200 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Tak to je radost😁 předpokládám že se dopředu nezmínil že jde o točité schodiště 😁
!BEER
!trdo

Posted using Partiko iOS

Congratulations @rullicky, you are successfuly trended the post that shared by @womic!
@womic will receive 0.02017800 TRDO & @rullicky will get 0.01345200 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Congratulations @krakonos, you are successfuly trended the post that shared by @womic!
@womic will receive 0.20169000 TRDO & @krakonos will get 0.13446000 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Congratulations @xlisto, you are successfuly trended the post that shared by @womic!
@womic will receive 0.04221000 TRDO & @xlisto will get 0.02814000 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

!BEERHey @womic, here is a little bit of BEER for you. Enjoy it!Hey @womic, here is a little bit of BEER for you. Enjoy it!Hey @womic, here is a little bit of BEER for you. Enjoy it!Hey @womic, here is a little bit of BEER for you. Enjoy it!Hey @womic, here is a little bit of BEER for you. Enjoy it!

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 68313.70
ETH 3663.55
USDT 1.00
SBD 3.66