moje první štěně

in #cesky5 years ago

20191009_152919.jpg
Dnes jsem si udělal radost plánovanou na víkend . Koupil jsem si štěně . @babajaga01 z toho asi moc radost mít nebude ale uvidíme . Jmenuje se krakonoš a je to ležák 11 .Naše kočička to samozdřejmě musela hned proskoumat ale asi by jí tomoc nechutnalo
20191010_150301.jpg
Já si ale samozdřejmě pochutnám . Kdo máte cestu klidně se stavte . jo a abych nezapomněl . Šel jsem likvidovat do foliovníku rajčata a tohle mi upadlo na krk , věřte mi měl jsem velkou husí kůži ale jak se drápal spátky do svého bydliště tak jsem ho aspon vyfotil
20191009_155843.jpg

Sort:  

Krákora je dobrý pití ;)
!BEER
!trdo

Sorry @tazi, this post is older than 3 days, therefore, this post can't reward TRDO!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Ten pavouk vypadá jak houba s nohama :D

!BEER
!trdo

Congratulations @bodie7, you are successfuly trended the post that shared by @womic!
@womic will receive 0.01290600 TRDO & @bodie7 will get 0.00860400 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

!BEER
!trdo

Comments can not get TRDO reward!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Sorry, out of BEER, please retry later...

!trdo
!BEER
Děkuju za zmínku...

Congratulations @krakonos, you are successfuly trended the post that shared by @womic!
@womic will receive 0.20163600 TRDO & @krakonos will get 0.13442400 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

!BEER
!trdo

Comments can not get TRDO reward!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Sorry, out of BEER, please retry later...

Congratulations @xlisto, you are successfuly trended the post that shared by @womic!
@womic will receive 0.04260600 TRDO & @xlisto will get 0.02840400 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

!BEER
!trdo

Comments can not get TRDO reward!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Sorry, out of BEER, please retry later...

Čekal jsem štěně živé :-D
Tak bude živo alespoň po konzumaci :)
Ten pavouk vypadá nebezpečně ;-)
!trdo
!BEER

Congratulations @jjprac, you are successfuly trended the post that shared by @womic!
@womic will receive 0.39349800 TRDO & @jjprac will get 0.26233200 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

!BEER
!trdo

Comments can not get TRDO reward!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Sorry, out of BEER, please retry later...Hey @womic, here is a little bit of BEER for you. Enjoy it!

!BEER @krakonos :-) pěkné...tedy až na tu poslední fotku

!BEER
!trdo

Comments can not get TRDO reward!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Sorry, out of BEER, please retry later...Hey @womic, here is a little bit of BEER for you. Enjoy it!

Krásný !BEER štěnisko 🍺👌

Posted using Partiko iOS

!BEER
!trdo

Comments can not get TRDO reward!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Sorry, out of BEER, please retry later...Hey @womic, here is a little bit of BEER for you. Enjoy it!

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.12
JST 0.033
BTC 69995.16
ETH 3735.97
USDT 1.00
SBD 3.74