Málá soutěž o 10 steemů

in #cesky5 years ago

Dlouho jsem nic nepsal tak aspon at o mě víte že ještě pořád žiju tak dáme soutěž o 10 steemů . Kdo nejpřesněji uhádne kolik metrů olověných profilů je v bedně .
Tak podte na to , soutěž vyhodnotím dnes večer ve 20.00 a hned pošlu
20191113_103954.jpg
a ještě malý detajl
20191113_104130.jpg
jo bedna má vnitřní rozměr 202 cm x 15 cm

Sort:  

Nebudu hádat. Nevím.
!trdo

Zkusím 252 m.
Nebyl by detail toho papírku na té bedně? :-D

Tak zkusím 323m 😉

Posted using Partiko iOS

Tipnu 296. :-)

pánové nebo dámy poradím . zkuste víc a to všichni .jo Ps @jjprac detajl vážne néé :D

To je škoda :)

tipnu něco kolem 700 metru?

naprosto přesně kamaráde . 702 metrů 2 metry jsem dal navíc . tak gratulace a posílám 10 steem

veliké díky, na výpočet si dal všechny informace, zas tak těžký to nebylo :)

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 68627.76
ETH 3844.64
USDT 1.00
SBD 3.63