Tak jak??

in #cesky2 years ago

Měl jsem tento týden ,podivné shluky událostí.Chtěl jsem o tom psát ale nic jsem nevypotil. Tak jsem kouknul na FB do zpráv od kamošů. tak jsem se rozhodl s vámi podělit o pár zajímavých kousků..nutela.jpg

taková moravská nutela..
utopenci.jpg

když už jsme u toho žrádla..
ah.jpg

takový politický brousek..
salam.jpg
a návrat k vymývání mozků..

tv.jpg

snad vás to pobavilo...

Sort:  
UpvoteBank
Your upvote bank
__2.jpgThis post have been upvoted by the @UpvoteBank service. Want to know more and receive "free" upvotes click here

Congratulations @transom! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 5000 upvotes. Your next target is to reach 6000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how here!