Sliby se maj plnit...

in #cesky2 years ago

Pohodička, sluníčko, láká Vás to sednout si k té zrzce s bílou čepicí. a kolem tebe Frnk!
velikej krásnej motýl. Jeho Křídla jsou kovově lesklá. Copak ty jsi zač? Tebe jsem tu ještě neviděl... Takže opět strejda google...
Batolec červený..

batolec.jpg

něco o něm z http://www.lepidoptera.cz

Batolec červený - Apatura ilia (Denis & Schiffermüller, 1775)

Obě pohlaví žlutohnědá forma clytie.
Délka předního křídla: 33-40 mm
Areál. Eurosibiřský. Disjunktní areál přerušený v kontinentální části Asie. Od Pyrenejského poloostrova přes Francii a severní polovinu Itálie, střední a východní Evropu, Pobaltí, jižní Ural až po severozápadní Kazachstán. Ve většině střední a západní Sibiře druh nežije. Pak Dálný východ a sever Korejského poloostrova.
Biotopová vazba. Lesní cesty, průseky a lemy v údolích řek a v okolí vodních ploch, většinou v blízkosti porostů měkkých dřevin. Převládá v nížinných lužních lesích. Je schopen osídlovat i liniovou zeleň podél melioračních kanálů.
Živná rostlina housenek. Topol osika ( Populus tremula ), t. černý ( P. nigra ) a vrba jíva ( Salix caprea ).
Vývoj. Jednogenerační (červen – srpen), v posledních horkých letech částečná druhá generace (srpen – září). Samice kladou vajíčka jednotlivě na líc listů do polostínu korun menších stromků a pro kladení preferují okrajové části porostů. Housenka zahajuje žír již na podzim, žije solitérně a přezimuje.
Chování. Málo známé. Imága žijí v otevřených populacích. Samci jsou teritoriální v odpoledních hodinách, na samice vyčkávají na stromech a keřích. Dopoledne se věnují vyhledávání potravy. Často sají na volném povrchu země, bahně a loužích, známá je jejich náklonnost ke hnijícím organickým látkám (zdechlinám a exkrementům), méně na květech sadce konopáče ( Eupatorium cannabinum ) a bezu chebdí ( Sambucus ebulus ). Při sání na květech bývají pozorováni především staří samci a je možné, že cukry z nektaru představují pro starší motýly pohotovější zdroj energie než ostatní potrava. Samice se zdržují převážně v korunách stromů.
Podobné druhy v ČR. Batolec duhový ( Apatura iris ).
Rozšíření v ČR. Je plošně rozšířen po celém území, chybí pouze v intenzivně obhospodařovaných a odlesněných krajích a v chladných horských oblastech (vystupuje do ca 600 m, zde je však již vzácný).
Ohrožení a ochrana. Není ohrožený, v ČR legislativně chráněný. Stanovišť vhodných pro výskyt tohoto druhu je zatím v v naší krajině dostatek. V místech výskytu větších populací druhu (např. lužní lesy v Pomoraví či v Polabí) je nutné nechávat široké a prosluněné okraje lesních cest, vyvarovat se zbytečné likvidace křovinatých lesních plášťů a chemického ošetřování porostů. a to je pro dnešek z naší zahrádky vše..

Sort:  
UpvoteBank
Your upvote bank
__2.jpgThis post have been upvoted by the @UpvoteBank service. Want to know more and receive "free" upvotes click here

Tenhle motýl je úžasně krotký. Setkávám se s ním občas na kole:
https://steemit.com/macrophotography/@jjprac/bike-butterfly-cyklomotyl

Hezká fotka ;)

Congratulations @transom! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 2000 upvotes. Your next target is to reach 3000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how here!

když takhle zkopíruješ text tak by jsi ho měl dát jako citaci z odkazem odkud jsi kopíroval aby cheetah na tebe nešel...

píšu všude zdroj..

no jo to jsi napsal ale jen odkaz na doménu a ne přímo ten odkaz co ti postnul v komentu cheetah plus by jsi měl citace znzorňovat takhle:

tohle je citace dělá se touhle závorkou >

A pak taky by jsi většinu textu neměl mít citaci to tě taky cheetah napráší... :)