Hele čičí co to syčí...

in #cesky2 years ago

Dnes malá detektivní příhoda na dvorku.Znáte to, vylezete před dveře , překontrolujete pozemek z leva do prava a STOP!
Něco není v normálu. Co to je?? kočka stojí na zadních a intenzivně buší pěstí do stromku. ??? Cože? Zbláznila se? To je třeba prozkoumat! Tak jsem šel blíž a ejhle! To nebylo šílenství z vedra ale lovecká horečka. V listech se ukrýval cca 30 cm dlouhý had! teď co? Sdělil jsem opatrně tuto maličkost @modrooocko čímž jsem docílil zrychleného přesunu do obydlí. Chyt to a odnes to! To jste uhodli! jen tak bez přípravy budu sundavat neznámého plaza z větví stromu. Takže nejprve proběhlo focení, had.jpg

posléze porada se strýčkem google a následné vyklizení prostoru

jednalo se totiž o užovku hladkou.
vyhodnocení:

  1. Vzácná,
  2. chráněná ve všech vývojových stádiích
  3. brání se agresivně kousáním!

Usoudili jsme že když znalec a chovatel plazů @carnad má telefon na ozdobu necháme vše na přírodě a jejímu rytmu.

Stejně se v Omicích něco děje i s přírodou. Ptáci, motýli , housenky, teď i hadi... asi to nebude jen tak! navštěvují nás tu zajímavá zvířátka... ale o tom až příště!

Sort:  
UpvoteBank
Your upvote bank
__2.jpgThis post have been upvoted by the @UpvoteBank service. Want to know more and receive "free" upvotes click here

Congratulations @transom! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 40 posts. Your next target is to reach 50 posts.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how here!