A seriál pokračuje..

in #cesky2 years ago

Jak jsem dříve psal , objevují se u nás zvířátka.. Tady je jedno podzimní.IMG_20191011_221308.jpg

Malá funící a dupající ježatá kulička. Tato má šanci přežít zimu.Pokud nemá ježeček dostatečně vysokou hmotnost,tak zimu nepřežije. ježek dokáže denně vyhubit v zahradě 100 až 200 g různého hmyzu a živočichů -housenek, motýlů, ponrav, larev, brouků, žížal, myší, slimáků, dokonce i hadů, a to i jedovatých, protože je až čtyřicetkrát odolnější proti jejich jedu než třeba morče. Proto mají zahrádkáři ježka na zahrádce rádi.
Víte,že se ježek dostal i do znaku města? Kterého asi? kdo mi to napíše?
V Evropě je celkem hojný ale třeba v Asii je zákonem chráněný.

US- As I wrote before, there are animals here .. There is one autumn.

Small snorting and tramping spiky ball. This has a chance to survive the winter. If the hedgehog does not have enough weight, it will not survive the winter. Hedgehog can kill 100 to 200 g of various insects and animals in the garden every day - caddies, butterflies, larvae, larvae, beetles, earthworms, mice, slugs, even snakes, even poisonous, because it is up to forty times more resistant to their poison than guinea pig. That's why hedgehog gardeners like the garden.
Did you know that the hedgehog got into the emblem of the city? Which one? who will write it to me?
In Europe it is quite abundant but perhaps in Asia it is protected by law.

DE- Wie ich vorher schrieb, gibt es hier Tiere. Es gibt einen Herbst.

Kleiner schnaubender und trampelnder stacheliger Ball. Dies hat eine Chance, den Winter zu überleben. Wenn der Igel nicht genug Gewicht hat, überlebt er den Winter nicht. Igel können täglich 100 bis 200 g verschiedener Insekten und Tiere im Garten töten - Caddies, Schmetterlinge, Larven, Larven, Käfer, Regenwürmer, Mäuse, Schnecken, sogar Schlangen, sogar giftige, weil es bis zu vierzigmal widerstandsfähiger ist als Meerschweinchen. Deshalb mögen Igelgärtner den Garten.
Wussten Sie, dass der Igel ins Wahrzeichen der Stadt geraten ist? Welches? wer wird es mir schreiben
In Europa ist es ziemlich häufig, aber vielleicht ist es in Asien gesetzlich geschützt.

Sort:  

!BEER
!trdo

Na ježka, ať tu zimu dá :)

Congratulations @bodie7, you are successfuly trended the post that shared by @transom!
@transom will receive 0.01200600 TRDO & @bodie7 will get 0.00800400 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Že by jsi ježka zařadil na omický erb? Necháme se překvapit. Prozatím prvenství v užití tohoto zvířete jako symbolu patří Jihlavě.


!BEER
!trdo

Congratulations @xlisto, you are successfuly trended the post that shared by @transom!
@transom will receive 0.04032000 TRDO & @xlisto will get 0.02688000 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Ježci jsou sympaťáci ;-)
!trdo
!BEER

Congratulations @jjprac, you are successfuly trended the post that shared by @transom!
@transom will receive 0.36919800 TRDO & @jjprac will get 0.24613200 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Táta se narodil na samotě, ve mlýně u lesa, kde lišky dávaly tak dlouho dobrou noc, až děda od jedné dostal vzteklinu. Už jsem se tam srazil i s jezevcem. O menších potvorách nemluvě...
!trdo
!BEER

Congratulations @krakonos, you are successfuly trended the post that shared by @transom!
@transom will receive 0.18214200 TRDO & @krakonos will get 0.12142800 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web SiteHey @transom, here is a little bit of BEER for you. Enjoy it!Hey @transom, here is a little bit of BEER for you. Enjoy it!

Krasavec 🦔
!BEER

Posted using Partiko iOSHey @transom, here is a little bit of BEER for you. Enjoy it!

Jak je to s tím dupáním, opravdu je tak hlučný? Takové malé zviřátko přece nemůže vydávat moc silné zvuky no né?

to by ses divil

Je hlučný, párkrát jsem ho už načapal u slepic. Hlavně díky svému hlasitému projevu.

!BEERHey @ritxi, here is a little bit of BEER for you. Enjoy it!

Dupe a funí jako starý astmatik :-)Hey @transom, here is a little bit of BEER for you. Enjoy it!

Jihlava !BEERHey @transom, here is a little bit of BEER for you. Enjoy it!

UpvoteBank
Your upvote bank
__2.jpgThis post have been upvoted by the @UpvoteBank service. Want to know more and receive "free" upvotes click here

Congratulations @transom, your post successfully recieved 0.563346 TRDO from below listed TRENDO callers:

@bodie7 earned : 0.008004 TRDO curation
@jjprac earned : 0.246132 TRDO curation
@krakonos earned : 0.121428 TRDO curation


To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site