TRAVALA is cutting it nicely!...steemCreated with Sketch.

in #cesky2 months ago

And another one record breaking week for Travala (AVA).

...I mean financial and other records in week updates. There were record results last week, but this one is even better.

image.png

During the week at the time of the covid-19, sales of this "travel" company jumped this week from previous one 1-7. 4. about approx. 85k USD (658k to 743k => +13%), the number of nights increased only slightly by 3 to 1011 nights per week 8-14. 4., but most interestingly, the number of purchased flights increased from 94 to 142 (an increase of about 50%). So it's for me a surprisingly good numbers for this week. Well, we'll see what happens at the end of April and then the sum for the whole of April. Because there are a lot of interesting things ahead of us - for example, there will be the possibility to pay directly from the Binance pay application, another is the expansion of the localization to Spanish-speaking countries, which is around 450 million people. Well, after MCCN started the day before yesterday, this event report is number two on my list.


Česky

Travala to teda pěkně seče

...myslím tím finanční a jiné rekordy v týdenním přehledu. Už minulý týden to byly rekordní výsledky ale tento je ještě lepší. Za týden v době covidu-19 povyskočily tržby této "cestovky" v tomto týdnu od 7-14. 4. o cca 85 tis. USD (z 658k na 743k => +13%), zvýšil se jen mírně i počet nocí o 3 na 1011 nocí za týden, ale co je nejzajímavější, zvýšil se počet zakoupených letů z 94 na 142 (zvýšení tedy o cca 50 %). No tak to je tedy pro mne až překvapivě dobrý týden. No uvidíme, co bude na konci dubna a poté součet za celý duben. Protože jsou před námi hodně zajímavé věci - např. přijde možnost platit přímo z Binance aplikace, další je rozšíření lokalizace na španělsky mluvící země, což je řádově kolem 450 mil. lidí. No po tom, co se předevčírem rozjel MCCN je tato zpráva událostí číslo dvě na mém seznamu událostí tohoto týdne (o další zajímavosti se nazajímám, nemám na ně čas :-)).