Denzel Curry / Kenny Beats: UNLOCKED

in #cesky2 months ago

The best video / short film of 2020?

A few weeks ago, I saw this video clip, which, due to its long length, can also be termed a short film.

It is a combination of fiction and cartoon, where the cartoon part predominates. But the beginning is from the present, when two guys are arguing about which of them, where he lost some files (of “Topless Steve Buscemi Pics” and “Shrek Fanfiction”). And it will turn out that they will fall into the cartoon world ... Initially, it is a bit like going back in time to computer games from the 80's, maximally the early 90's. At the same time, it is reminiscent of well-known NFT characters - CryptoPunks. So I don't know if the creators know them, but I think yes they do know them.
After this entrée, the characters are exposed to cartoon Japanese horror, and other nooks and crannies (for example, reminiscent of the Scooby Doo series), where they look for some lost files that one of the two main characters was to pass on in the real world. Will they be able to find them and thus get back among the "alive"?

PS: Unfortunately, the music is rap, so I don't like that at all, but I have to say that "harder" music probably wouldn't be very suitable for this kind of film/clip. But rap was used in this film, so to speak, tailor-made - especially the melody and rhythm fit perfectly ...


ČESKY

Nejlepší videoclip/krátkometrážní film roku 2020?

Před pár týdny jsem viděl tento videoclip, který se tím, jak je dlouhý, dá zároveň označit i pojmem krátkometrážní film.

Jedná se o kombinaci hraného s kresleným, kdy převládá ta kreslená část. Začátek je ale ze současnosti, kdy se dva týpci hádají o tom, kdo z nich, kde ztratil nějaké soubory. No a dopadne to tak že spadnou do kesleného světa... Zpočátku to trochu připomíná návrat v čase do počítačových her z 80. maximálně počátku 90. let. Zároveň to připomíná i známé postavičky NFT - CryptoPunks. Nevím tedy jestli je tvůrce znají, myslím si ale že spíš ano.
Po tomto entré jsou postavičky vystaveny do kresleného japonského hororu, a dalších zákoutí (například to připomínající seriál Scooby Doo), kde hledají nějaké ztracené soubory, které jedna ze dvou hlavních postav měla předat v reálném světě. Podaří se jim je najít a tím se dostat zpět mezi "živé"?

PS: Muzika je bohužel rap, takže to co , nemám vůbec rád, ale musím říct, že k tomuto zpracování by se asi "tvrdší" muzika asi moc nehodila. V tomto filmu byl ale použit rap, tak říkajíc na míru - hlavně melodie a rytmus seděl skvěle...