Keychain implementace

in #cesky6 years ago (edited)

Asi 3 týdny zpátky jsem Vás informoval o tzv. Steem Keychainu, který Vám lokálně - přímo na Vašem počítači - zašifruje Vaše hesla a umožní bezpečněji používat Steem aplikace. Riziko krádeže Vašich hesel pak není tak vysoké jako při manuálním zadávání skloubeného s užíváním Steemconnectu, který má Vaše hesla uložená na svém serveru. Otázkou tedy je, kdo všechno už Keychain implementoval, případně přislíbil brzkou adopci. O tom se budeme bavit v tomto článku.

SteemMonsters

Nejznámější karetní hra na STEEM blockchainu na svoji stránku implementovala Keychain pravděpodobně jako první ze všech. Možností je dokonce i samotné přihlašování skrze Keychain, a tak máte možnost se zcela vyhnout rizikovějším způsobům zadávání hesla.


MinnowBooster

Tato služba, známá především pro boostování hodnot článků a zprostředkovávání delegací, implementovala Keychain již před 2 týdny. Práce s touto stránkou je díky tomu o dost jednodušší než s weby jinými, kde musíte heslo manuálně překopírovávat. Posuďte sami:


(Obrázek je ve formátu gif a Steemitu se to asi moc nelíbí... Pokud Vám obrázek nefunguje, klikněte na něj)
Stačí pár kliknutí a transakce je odeslána.


SmartSteem


Ani SmartSteem (místo pro zakoupení/nabízení upvotů) nezůstal pozadu a máte možnost si i zde skrze Keychain nějaké ty dolary na svůj článek objednat. Stačí pouze kliknout na "Buy Votes Now" a ono už si to ten Keychain najde.


Přísliby


Jak už bylo zmíněno v předchozím článku, Steempeak už kóduje a brzy se jim to snad podaří nahodit. Žádní další front-endové, kteří by se chystali Keychain adoptovat, mi nejsou známí. Už můžeme pouze spekulovat; ikdyž je asi pravděpodobné, že například SteemBotTracker (založen uživatelem @yabapmatt, který má na svědomí i Steem Keychain) v dohledné době implementovat bude.

Závěr


Ikdyž mi přijde Steem Keychain daleko bezpečnější než dřívější způsoby zadávání hesla, tak bych Vás opět raději upozornil, ať při používání tohoto Google rozšíření nemáte na účtu příliš STEEMu či SBD. Tato aplikace je na trhu pouze chvíli, což znamená, že je testovaná pouze minimálně. Byl bych opravdu nerad, kdyby jste měli o nějaké peněžní prostředky přijít. Své likvidní prostředky si třeba zmražte, nebo pošlete na jiný účet. Mně to riziko okradení nepřijde tak veliké, ale je dost pravděpodobné, že ho podceňuji. Já za sebe prozatím dám raději přednost komfortu, než-li nějakému pocitu bezpečí vyplývajícího z dlouhodobého vyplňování hesla překopírováváním, což mimochodem docela zjevně bezpečným způsobem zadávání hesla není.

Sort:  

Dík za info o zajímavé aplikaci. Máš pravdu, chce to určitou míru opatrnosti o bezpečnosti. Není dobré být paranoidní, ale nechce to ani zcela zanedbávat ;-)

This post has received a 55.49% upvote from @lovejuice thanks to @samotonakatoshi. They love you, so does Aggroed. Please be sure to vote for Witnesses at https://steemit.com/~witnesses.

You got a 51.02% upvote from @dailyupvotes courtesy of @samotonakatoshi!

To support this service please vote for @chitty as a witness.

You got a 56.17% upvote from @moneymatchgaming courtesy of @samotonakatoshi! Please consider upvoting this post to help support the MMG Competitive Gaming Community.

You got a 83.33% upvote from @joeparys! Thank you for your support of our services. To continue your support, please follow and delegate Steem power to @joeparys for daily steem and steem dollar payouts!

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 66053.51
ETH 3482.63
USDT 1.00
SBD 3.17