Vojna proti Covidu sa skončí, keď si ludia uvedomia tieto skutočnosti

in #cesky2 years ago

image.png

  1. Vírus sa nešíri asymptomaticky.

  2. Prestaňte testovať asymptomatických ľudí.

  3. Prirodzená imunita je silná, úplná a trvalá.

  4. Covid-19 je ľahko liečiteľný doma včasnou liečbou viacerými liekmi.

  5. Vysoko toxický liek Remdesivir zabíja pacientov v nemocniciach.

  6. Súčasné injekcie/vakcíny sú zastarané, nebezpečné a nevhodné pre ľudí.

  7. Vírus nie je nebezpecný pre drvivú väčšinu zdravých ľudí mladších ako 60 rokov.

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 68208.95
ETH 3894.97
USDT 1.00
SBD 3.69