Mysli sam za seba

in cesky •  14 days ago 

Pre nás všetkých je čoraz dôležitejšie udržať si čo najväčšiu kontrolu nad našimi mysľami a emóciami. Nikdy nesmieme zabúdať na dôležitosť kritického myslenia a musíme neústupne brániť právo ľudí sa slobodne vzájomne porozprávať a dospieť k vlastným záverom. Nikdy nesmieme zabudnúť, aké je prospešné predpokladať, že mediálni giganti vo vlastníctve miliardárov majú záujem povedať nám len ich "pravdu".

Takže pokračujte v písaní svojich clankov, neprestávajte hovoriť svoju mienku, neprestante premýšľajt a nikdy nestratte zo zreteľa celkový obraz. Máme obrovsku moc vytvárať svoje vlastné príbehy a tym padom i oveľa lepšiu budúcnosť pre budúce generácie.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!