Kde si Európania nemôžu dovoliť vykurovať svoje domovy

in cesky •  18 days ago

Zatiaľ čo americký Midwest trpí nízkymi arktickými teplotami, zima v Európe neumožnuje značnému množstvu ľudí udržať svoje domy v teple.

Niall McCarthy z Statistickej správy uvádza, že podľa nových údajov, ktoré uviedol Eurostat, 8% obyvateľov EÚ si nemôže dovoliť primerane vykurovať svoje domovy od roku 2017. Je to vraj stále znacne zlepšenie proti posledným rokom, najmä proti roku 2012, kedy bol dosiahnuty vrchol 11%.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Kdyby lidé víc cestovali, zjistili by, že se v Česku žije skoro nejlépe na světě :-).