Půlení je tu

in #cesky7 months ago

Tak jsme se dočkali dalšího půlení, blok s pořadovým číslem 630 000 byl pred chvíli vytěžen. Odměna za vytěžený blok nyní bude poloviční. Tedy 6,25 BTC.


Foto Pixabay

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.021
BTC 17108.62
ETH 517.42
SBD 1.15