Procházka v době karantény - výzva k pohybu

in #cesky3 years ago

Vyhlašuju, že se chystám jít ven a chci zvládnout 5 000 kroků na Actifit appce. Tak co, kdo se přidá? Alespoň virtuálně? Je hezky, tak to chce využít.

Mimochodem cena STEEMu nám neklesá, tak je asi dobré zde psát nějaké články. Jako tento. Nebo výzvy. Jako tuto. Aby se ostatní přidali k dnešní 5000 výzvě 🙂


Zdroj: Pixabay

Sort:  

Congratulations @zirky, you successfuly trended the post shared by @ritxi!
@ritxi will receive 0.01069200 TRDO & @zirky will get 0.00712800 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Congratulations @jjprac, you successfuly trended the post shared by @ritxi!
@ritxi will receive 4.70642400 TRDO & @jjprac will get 3.13761600 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Tvé počínání je logické.

Jo zda se. Ale za pár týdnů s tím možná seknu.vis jak.

Congratulations @ritxi, your post successfully recieved 4.717116 TRDO from below listed TRENDO callers:

@zirky earned : 0.007128 TRDO curation
@jjprac earned : 3.137616 TRDO curation


To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.029
BTC 23405.66
ETH 1668.29
USDT 1.00
SBD 2.74