Krásné počasí

in #cesky6 months ago

Je fakt pěkně, no nahodím aktifita a zkusím pár kroků udělat. Třeba pětku nebo desítku. Jo, desítka je lepší, za tu je víc bodů 🙂

Co vy, taky se chystáte někam ven?


Foto: Pixabay

Sort:  

You must own at least 200 CC to reward commenters on this post!
Please charge 200 CCs to reward your commenters.

200? aha stačilo 100....tak je asi prodám...co s nima

Congratulations @zirky, you successfuly trended the post shared by @ritxi!
@ritxi will receive 0.23841338 TRDO & @zirky will get 0.15894225 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Congratulations @ritxi, your post successfully recieved 0.23841338 TRDO from below listed TRENDO callers:

@zirky earned : 0.15894225 TRDO curation


To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.024
BTC 18367.78
ETH 608.60
SBD 1.21