Největší příšera: má první poezie na Steemitu

in cesky •  3 months ago 

Ten kdo miluje a svůj cit rozdává,
ten také rozhodně svůj díl lásky dostává,
ten kterého srdce nad dobrým slovem roztaje,
ten chápe životní jinotaje.

Julius_Troschel_Perseus_und_Andromeda_1840-50.jpg
Source

Když odhodíš strach,
přijde láska,
když přimeš ji,
vstoupí Ti do života kráska,

někdo ji říká štestí, někdo žena,
pro každého ovšem je otevřena,
dokáže úsměv Ti na tvář dát,
ale musíš se strachu vzdát.

Ti kteří ve strachu žijí,
Ti kteří nenávist živí,
Ti kteří nic jiného nevidí,
Ti jsou k ní bohužel necitliví.

Ona by jim chtěla své srdce dát,
ona by se jim chtěla rozdávat,
oni však ji odhánějí,
místo toho svá srdce zatvrzují.

Stávají se z nich příšery,
co na lásku zapomněly.

Děkuji za motivaci posunout své hranice zase o kousek dále. Má první doopravdy veřejná báseň.

Tento příspěvek je součástí komunitní podpory #cesky a bude do 3 dnů pomocí @smartsteem, @qustodian a dalších bidbotů upvotován o 5 až 10 SBD. Chceme tímto zvýšit vaše Curation rewards :-)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @podnikatel! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 100 as payout for your posts. Your next target is to reach a total payout of 250

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how here!

@podnikatel purchased a 27.45% vote from @promobot on this post.

*If you disagree with the reward or content of this post you can purchase a reversal of this vote by using our curation interface http://promovotes.com