Sort:  

Bude toho víc, ještě neděkuj :D

no těším se... když to propojíš ještě s ramenem tak super, páč já to mám od klikání miší takže ta propojenos stím mým pravým ramenem je :D

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.06
JST 0.039
BTC 36715.16
ETH 2427.62
USDT 1.00
SBD 3.83