Sort:  

Sešlo se nás šest (Já, @godfish, @grimmyx, @petrvl a @jjprac se @zenuska). S @xlisto jsme se bohužel minuli :/

Tedy, to je pěkná účast, na první setkání. ;)
Tak trochu mě zaskočila účast @petrvl, ale mile.

proč jako :D

Tak nějak jsem nečekal, že budeš chtít vystoupit z anonymity a ztratit část ze svého soukromí. ;)

jj ještě ráno na balkoně jsem o tom chvíli přemítal :)
Ale v zásadě má trochu jiné pravidlo že na internetu jsem "anonymní" jako že neznámí člověk mě těžko bude identifikovat, ale když už někoho poznám tváří v tvář tak to už není potřeba :)

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.027
BTC 35366.33
ETH 1137.07
USDT 1.00
SBD 3.05