NehetsteemCreated with Sketch.

in #cesky2 years ago

Nehet je ochranou prstů. Jakákoliv deformace, ztvrdnutí či abnormalita nehtů by měla být vnímána jako ochrana svých myšlenek, přání, snů, idejí a postojů. Pokud se nehet rozštěpí, může jít o známku rozpolcení v názorech. Lámavé nehty, jsou odcizeni od svých myšlenek. Bílé tečky na nehtu jsou zdravotní problémy těla samotného.
IMG_7723.JPG

Pokud o něj přijdeš úplně, tak se nevidíš v zrcadle už vůbec. Jsi bezbranný a zraněný či zranitelným jsi se stal. A tlustým nehtem ochranu si buduješ. Pokud krátké je střiháš, svých zbraní se vzdáváš.

Tvůj vnitřní bojovník zbraně složil a svůj ochranný štít odložil. Před čím se chrániti musíš? Proč sebe celistvým znovu nevidíš? Netvor zdi. Osvoboď se a za své sny bojovat s láskou se uč.