MozolysteemCreated with Sketch.

in cesky •  2 years ago  (edited)

Mozol nebo tzv. tukový polštář je ochrana. Tělo si jej udělá jako ochranu před přebytečným tlakem na kost. Proto ho většinou máme na patách, pod prsty, a nebo u palce. Polštář, aby tělo necítilo bolest. A teď i jinak.

nohyvnebi-mozoly-461x516.jpg
Ochrana před něčím, co nechci řešit. V každé oblasti je to otázkou něčeho jiného. Jen pro názornost, pata je naše fyzické tělo. A tím symbolizuje i náš vztah k rodině, větší skupině i třeba v zaměstnání, který nás brzdí pro posun vpřed.

Také to znamená, jak moc se bráníme ty věci ve svém životě změnit. Dupáním si na patu, zdůrazňujeme i to, že "bude po mém".

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @nohyvnebi! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of comments

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.

To support your work, I also upvoted your post!
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Obrázek je Tvůj vlastní? Pokud ne, má volnou licenci? Pokud ano, pak se většinou sluší uvést zdroj. Pokud ne, pak věz, že plagiátorství je na Steemit jedním velkým NE!

vim. diky za upozorneni:))))