face to face

in cesky •  20 days ago

A jelikož teď nemám malovací období a chci poslat nějaký obraz, tak zasílám jeden asi rok starý, snad jsem ho už neposílala, mám v tom nepořádek (vlastně i v dataci), ( musím si i v tomhle udělat pořádek), takže se raději předem omlouvám.
Mám ho moc ráda, protože průběh toho malování byl pro mě očistný:)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Drobná rada. Dej si do sledovaných @artzone a připiš to jako tag (#artzone) za paiting. Takovéhle věcičky tam mají rádi :-)

·

aha oka díky

·
·

Congratulations @maajaanaa! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 400 comments. Your next target is to reach 500 comments.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Ten se mi líbí :)

·

to je fajn.)