Street Art

in #ceskylast year

20210823_112046.jpg
Prázdniny se chýlí ke konci a v sobotu se mi vrátí syn z tábora. Naprokrastinovala se mi do zásoby spousta povinností, které začínám na poslední chvíli řešit.
20210823_112111.jpg
Jednou z nich je koupě kalhot. Překvapivě si pořídím džíny. A tak jsem zavolal kamarádce, která doslova miluje lov v second handech, aby mi dala tip. Protože second handy vznikají a zanikají...
20210823_112131.jpg
I octl jsem se na zastávce Střelničná v Kobylisích. Tam se nachází libanonský obchod oděvů z druhé ruky.
20210823_112157.jpg
Obchod je klasická hrabárna. Bez převlékací kabinky. Ale nezakazují Vám si věc vyzkoušet, to ne. Nemám problém si zkoušet kalhoty na veřejnosti. Ale někdo by mít třeba mohl.
20210823_112216.jpg
Schválně jsem si sundal brýle na blízko a nasadil si brýle na dálku, abych se podíval, jestli si někdo počíná jako já. I když jsem zdaleka nebyl v podniku sám, tak si nikdo jako já nepočínal. Asi všichni znají svoje číslo...
20210823_112232.jpg
Je to ode mě možná sexistické. Ale dospěl jsem po krátkém pohledu k závěru, že bych ani nechtěl, aby si některá z přítomných dam přede mnou cokoliv zkoušela. A tak jsem si brýle zase zaměnil. A to už mi bylo i jedno, kdyby k takovému zkoušení třeba došlo.
20210823_112246.jpg
Vybral jsem si. Dvoje. Na jedněch byly skvrny. Zeptal jsem se pana prodavače, zda si myslí, že půjdou odtstranit. Když jsem se ptal, v ten okamžik jsem se zarazil, jaká bude pánova čeština. Ale mé obavy byly liché.
20210823_112315.jpg
"Já prodávám kalhoty po 40,- Kč. A jinak nic nevím." Z toho plyne, že pán byl v užití češtiny velice zběhlý... Moment...
20210823_112334.jpg
Právě jsem se podíval na sušák. Můj odhad byl dobrý. Skvrny jsou pryč. Mám slušné džíny za 40,- Kč. A jedny do rezervy za tutéž cenu...
20210823_112349.jpg
Před obchodem můj pohled padl na protější obchod NORMA. Zaskočil jsem tam. Bylo to takové... Jiné než jsem zvyklý. Koupil jsem si tam jeden balíček Bio Knaeckebrotu, 250 g, za 2 Kč. (Měl prošlou minimální trvanlivost.)
20210823_112408.jpg
Jenomže to bylo dříve, než @godfish vyhlásil svou "soutěž". Ale já se tam vrátím... Proč, to je na jiný malý článek. A čeho jsem si všiml v NORMĚ, to je taky na článek...
20210823_112437.jpg
Možná si kladete otázku, co že je to u mého textu za obrázky... Tak to je otázka dobrá. Ono totiž musíte od zastávky překonat čtyřproudou silnici s tramvajovým pásem a pod tou ulicí vede podchod.
20210823_112456.jpg
Podchod není příliš frekventovaný. Zastávka je na znamení, skoro nikdo na ní nikdy nevystupuje ani nenastupuje. A místní z levé strany nemají potřebu chodit napravo a naopak. Na levé straně je Kaufland a na pravé NORMA. Tam i tam žijí jiní lidé. Ale o tom v některém z dalších článků... A kdo tam přeci potřebuje, ten přebíhá vozovku a tramvajový pás. Protože nemusí po schodech dolů a po schodech nahoru. Což je náročné zejména pro spoluobčany s berlemi a vlekoucí tašku na kolečkách...
20210823_112510.jpg
No a ten podchod je vyzdoben graffiti. Umělec se podepsal jako Bohdan Ondroušek. Předpokládám, že si městská část výzdobu zaplatila. Nafotil jsem celý podchod. Líbí, nelíbí? Mně to přijde na jedno brdo... Nebo si zase můžete říci, že autor drží téma a motiv. Nicméně ostatní umělci jeho dílo víceméně respektují. Je tam jen pár cizích tagů... Je to rozhodně lepší, kdyby se nechal průběh "lidové tvořivosti".

Mám před sebou malý seznam článků na skutečná, třeba závažnější témata, které jsem si předsevzal napsat. Jenomže. Mně se právě do žádného z nich nechtělo. Tak jsem zplodil "tohle". Co to vlastně bylo? Nevím... Ale byly u toho barevné obrázky!

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.023
BTC 17251.47
ETH 1288.01
USDT 1.00
SBD 2.28