You are viewing a single comment's thread from:

RE: John McAfee vsadí své mužství pokud BTC nedosháne $ 500,000 do 3 let

in #cesky4 years ago

Vzpomínám si, že kdysi u nás kandidovali do parlamentu Důchodci za sociální jistoty. Jejich předseda se zavázal, že pokud se nedostanou do parlamentu, sní chrousta. Nakonec snědl potemníka.
Tři roky jsou dlouhá doba. To už tu nemusí být ani JohnMcAfee, ani národní televize... Snad jen ten bitcoin tu bude.
Samozřejmě, že bych si těch půl mega přál. Snad to nemyslel tak, že za venezuelský Bolívar se bude platit 1.000,- USD.

Sort:  

Toho týpka s chroustem si pamatuji :-)

Coin Marketplace

STEEM 1.35
TRX 0.12
JST 0.143
BTC 58630.07
ETH 2095.02
BNB 463.70
SBD 9.05