Místo zvané Velká skála

in #ceskylast year

Mám štěstí, že bydlím, kde bydlím. Máme tu všechno. Když už naše maminka tuze prská, že jsme příliš dlouho na PC, tak se vydáme na procházku. Máme několik okruhů. Jeden, náš nejoblíbenější, vede přes Velkou skálu.
20210904_145146.jpg
Ono to nevypadá... Ale tohle místo má kótu 314. A Vtlava dole je 129 metrů nad mořem. To na 500 metrech vzdálenosti vzdušnou čarou představuje určitý rozdíl...
20210910_171725.jpg
A tohle je sám vrcholek skály. Je námi opět dobyt! Nebudu vykládat podrobnosti. Buližníkový suk. Chráněná přírodní památka. Celek Pražská plošina, podcelek Kladenská tabule a okrsek Zdibská tabule... A je to tam fajn. Lze v zásadě hleděti dvěma směry.
20210910_171809.jpg
Tenhle směr je přes řeku na Prahu. No, anebo to lze fotit na druhou stranu, do sídliště Troja.
20210910_171511.jpg
N téhle fotce je dobře vidět, že už špatně vidím. Já si hlídal strom. Myslel jsem si, že roste rovně nahoru. Chyba lávky. Je pokroucený jak paragraf. Takže dům v pozadí se mi kácí. Kdybych fotku "narovnal", tak přijdu o holuba/holubici (fakt to takhle nepoznám) na vršku uschlého modřínu...
20210919_164713.jpg
Ten panelový dům, který vidíte, má 11 podlaží.
20210919_164948.jpg
Zatímco panelák vlevo dole má pater 22... Ono je celé naše sídliště postavené v kopci.

Doufám, že se během prodlouženého weekendu synek uzdraví a půjdeme se tam zase projít. A schválně. On bude také fotit. A o Velké skále pak napíše vlastní článek s vlastními fotografiemi.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.022
BTC 16989.06
ETH 1253.13
USDT 1.00
SBD 2.11