Břevnovský klášter a Josef II.

in cesky •  19 days ago

P1100046.JPG
Císař Josef II. rušil kláštery... To ví každý školák. Ale proč to dělal? Protože byl ateista? Protože byl osvícenec? Aby všem ukázal, že on může všechno? No, myslím, že tohle každý neví. Tak se u problémku zastavím.

Josef II., 1741 - 1790, byl nešťastný člověk. Nejstarší ze 16 dětí. Nicméně matka jejich výchovu zvládala. A všechny děti vyrůstaly v láskyplném prostředí... Josef získal i znamenité vzdělání. Ale co se v životě může pokazit, to se mu pokazilo.

Miloval svou první ženu. Vroucně. Ta ho ale podváděla s jeho sestrou... Alespoň o tom byl přesvědčen. A zdá se, že to byla i pravda. Našly se nějaké dopisy. Obě dcery mu zemřely. Druhé manželství s vlastní sestřenicí na nátlak mamá M.Terezie asi nebylo ani konzumováno. Obě manželky mu umřely po 3 letech.

Všechny války prohrál. Ne tak úplně svou vinou. Cholera... Nebýt Laudona, mohlo to skončit ještě hůř. Císař byl nesmírně pilný. Vydával dva patenty denně. Byl přesvědčen, že působí jen dobro... A ti tupci okolo ho nechápali a odmítali! Umírá sám. Ve 49 letech. Na přepracování a zklamání.

Takový příklad. Císař zakázal pohřbívat v rakvích. Každá farnost měla mít jen jednu. V té se měl nebožtík odnést na hřbitov. Tam vyndat a pohřbít zabalený do plátna. Císař tím sledoval úsporu dřeva, tedy chtěl šetřit lesy, a zároveň podporovat plátenictví. Co si o tom myslí lid? A koho to zajímá? Tohle je samozřejmě prospěšné, tedy správné opatření! Ale lid si myslí, že křesťan se vždycky pohřbívá v rakvi! Pes se zahrabává bez ní! Nevole, pochybnosti...

Tak co vlastně chtěl s těmi kláštery? Katolická církev byla v Čechách a okolí fakticky rozvrácena za husitství. Po Třicetileté válce byla tak nějak obrozena... Tak nějak. Ani sto let po válce nebyla vybudována rovnoměrná základní síť far a kostelů. Někde byly farnosti obrovské a farář nezvládal ani při nejlepší vůli... Zatímco jinde bylo duchovních příliš. Některé kláštery překypovaly bohatstvím a plýtvaly...

A ti duchovní...Čast s mizivým vzděláním. Neosvícení pánbíčkáři, kteří mleli něco v latině, nebo v tom, co si mysleli, že latina je, a vůbec tomu nerozuměli! To se přeci reformovat musí!

Zřídí se kněžské semináře pro studium dorostu. Budou z nich vycházet vzdělaní, osvícenští, prorakouští, habsburskému domu věrní kněží! (A všichni budeme pro zjednodušení mluvit německy! Je to úplně jedno, ale německy nás mluví jako mateřštinou v říši nejvíc!) Ale jak to financovat? Vezme se tam, kde přebývá...

Císař zřizuje náboženský fond. To je vlastně obdoba vyvlastnění, zestátnění církve. Mimo to zakazuje poustevníky, jsou neproduktivní. Oporu v Písmu pro tato opatření nalézet lze... Do fondu se převádí, co je nepotřebné. Císař ruší neproduktivní řády. Nechává jen špitální a školské...

Břevnovští benediktini by samozřejmě měli být také zrušeni. Nejsou špitálníci, nejsou školský řád... Měli by. Z mé formulace tušíte, že tady něco nehraje...

V břevnovském klášteře zrovna opatí Franz Stephan Rautenstrauch. A ten je josefštější než Josef! Tedy osvícenečtější než sám císař! Patří k blízkým císařovým spolupracovníkům. Generální semináře jsou jeho dílo. Vymyslel jim osnovy. Je císařským radou. Předsedou dvorských komisí, děkanem pražské a později i vídeňské teologické fakulty... A vydává učebnice henrejštiny, řečtiny a praktické pastorace...

No a opat Rautentsrauch si vlastní klášter zrušit nedá. Naopak... Toto je doba rozkvětu Břevnova. Buduje se, staví se. Reformuje se hospodaření. Zakládají se nové vesnice. Nevolnictví se tu ruší dříve, než ho patentem zrušil císař.

A u císaře to prošlo? Ano... Josef II. má i lidskou stránku. Není to absolutní fanatik. Je schopen přimhouřit oko. Snese kritiku. Občas. Někdy přizná i vlastní chybu... A snese i trochu posměchu proti své osobě... Třeba Kounic s ním občas má konflikty. Kounic řekne císaři v hádce, že je osel... Bez následků.

Rautensrauch umírá 1785. Císař 1790. Klášter ztrácí výjimečné a výsadní postavení. Dá se říci, že do roku 1950 se kolem něj nic zvláštního a významného neděje. A pak ho přepadne komunistická tajná policie a zruší. Trochu jako za husitství. Jen ho nevypálí, ale nechává chátrat. Ale to už budezas jiná kapitola. Ale teď na chvíli Břevnov opustím. Mám chuť na lehčí témata.
@cleverbot @automation
QmZdEgdEG3gM7H2SwXosyGgGNMV2NanfmiFcMKgeQgEc2i.png

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Why are you being so difficult?

Lehčí témata? jako Pivo😂😂 Jinak zas skvěle napsané.

·

No tak pivovar byl a je v klášteře taky. Ale o tom psát nebudu.

Rád jsem si přečetl. Mrknu i na tvá lehčí témata ;)