Za Ludvíkem Očenáškem VII.

in cesky •  2 months ago 

Od hájovny Lipovky popojedeme ještě kousek k Lomanskému dvoru.

NS Ludvíka Očenáška - Plasy - Dolní Bělá - tabule číslo 6.JPG

  • Lomanský dvůr původně sloužil jako hospodářský dvůr Plaského kláštera. Byl založen jeho opaty. Současná stavba dvora pochází z roku 1782. (Opat Fortunát Hartmann)

Dvůr byl po revoluci v r. 1989 vrácen potomkům Metternichů a v současnosti slouží dále k zemědělským účelům.
Dále si na tabuli můžeme prohlédnou výrobek Očenáškovy továrny - obloukovou uhlíkovou lampu.

Najdeme zde i Lomanský dub, který dnes už bohužel nestojí.
Viz https://steemit.com/cesky/@jjprac/stalete-doby-u-loman

Příště popojedeme do obce jménem Lomnička.
Steemit logo JJ.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

You got a 57.29% upvote from @brupvoter courtesy of @jjprac!

Hi @jjprac!

Your post was upvoted by @steem-ua, new Steem dApp, using UserAuthority for algorithmic post curation!
Your UA account score is currently 2.738 which ranks you at #13277 across all Steem accounts.
Your rank has dropped 56 places in the last three days (old rank 13221).

In our last Algorithmic Curation Round, consisting of 279 contributions, your post is ranked at #248.

Evaluation of your UA score:
  • Only a few people are following you, try to convince more people with good work.
  • The readers appreciate your great work!
  • Try to work on user engagement: the more people that interact with you via the comments, the higher your UA score!

Feel free to join our @steem-ua Discord server