Trip to Hradec rock / Výlet na Hradeckou skálu

in cesky •  13 days ago 

English
On Monday we went on a trip with my wife. We went by train in the direction of Domažlice and after Stod we got off in Hradec.
Hradec is a village located above the river Radbuza. We can admire this very old Gothic church with a pair of towers.
It dates back to the mid-14th century and is dedicated to St. George. Its reconstruction is being prepared.
And the unfortunate wire is the curse of the photographer :) Today I'm lazy to remove it.
At the end of Hradec we find a beautiful swimming pool - flooded quarry. The water is clear in it.
In Hradec we can find a nice viaduct. After that, trains run to Pilsen from Munich.

From Hradec we will continue along the river Radbuze. We will cross it over this reinforced concrete arch bridge. I would not expect such an exhibition piece here ...
We're not on another planet. It's a shot of a local rocky patch.
Our path leads through a cottage area and soon we are entering the forest. The sun is still warm.
We will meet the goddess of waste management here;)

The forest footpath will soon lead us to the Hradec Rock. It is a pleasant nook by the river with a tramp hut and a high dark rock ...
It is made up of slate and at its foot we find a tens of meters long exploration gallery.
We'll sit here for a while.

The foot of the rock forms an obstacle to the river ...
After a moment of rest we set out on another journey. Behind the track we walk around the buildings of Nový Dvůr. There used to be a prison camp during the war, whose prisoners worked in nearby munitions factories. We'll look into them in some future post.
In Nový Dvůr we can also see a memorial to the victims of Nazism.
It is only a short walk from Nový Dvůr to Holýšov. Here we go around the Evobus factory, formerly Liaz and even earlier Werk I. ...
There was an ammunition factory during the war, its first part where prisoners worked. The buildings of the blackened brick factory look ominous ...
The area is now owned by Daimler A.G ....
Its former chimney was rebuilt by the Germans into an air observation station. Certainly it was also guarded by working prisoners ...
We will say goodbye to Holýšov at the station. We bite a somewhat bulky kebab and leave for home ...
The trip was fine. With a turbulent history ...

Česky:

V pondělí jsme se ženuškou vyrazili na výlet. Jeli jsme vlakem směr Domažlice a za Stodem jsme vystoupili v Hradci.
Hradec je obec ležící nad řekou Radbuzou. Můžeme zde obdivovat tento velmi starý gotický kostel s dvojicí věží.
Pochází z poloviny 14. století a je zasvěcen svatému Jiří. Připravuje se jeho rekonstrukce.
A ten nešťastný drát je prokletím fotografa :) Dnes jsem líný ho odstraňovat.

IMG_20191028_125725.jpg

Na konci Hradce najdeme nádherné koupaliště - zatopený lom. Voda je v něm průzračná.

IMG_20191028_131417.jpg

Jiný pohled na lomové jezero.

IMG_20191028_131423.jpg

V Hradci nalezneme i tento pěkný viadukt. Po něm jezdí vlaky do Plzně až z Mnichova.

IMG_20191028_132449.jpg

Z Hradce půjdeme dále při řece Radbuze. Překonáme jí přes tento železobetonový obloukový most. Takový výstavní kousek bych tady nečekal...

IMG_20191028_133131.jpg

Nejsme na jiné planetě. Je to záběr místního kamenitého políčka.

IMG_20191028_134642.jpg

Naše cesta vede chatovou oblastí a zanedlouho již vstupujeme do lesa. Sluníčko ještě příjemně hřeje.
Potkáme zde tuhle bohyni odpadového hospodářství ;)

IMG_20191028_140031.jpg

Lesní pěšina nás zanedlouho dovede až k Hradecké skále. Jedná se o příjemné zákoutí u řeky s trampskou chatou a vysokou temnou skálou...
Ta je tvořená břidlicí a u jejího úpatí najdeme několik desítek metrů dlouhou průzkumnou štolu.

IMG_20191028_143342.jpg

Chvilku tu posedíme.

IMG_20191028_143412.jpg

Záběr pravé části masivu.

IMG_20191028_143439.jpg

Úpatí skály tvoří překážku říčnímu proudu...

IMG_20191028_143515.jpg

Po chvilce odpočinku se vydáváme na další cestu. Za tratí obcházíme budovy Nového Dvora. Zde býval za války zajatecký tábor, jehož vězni pracovali v nedalekých muničních továrnách. Do nich se podíváme v nějakém příštím postu.
V Novém Dvoře si můžeme prohlédnout i památník obětí nacismu.

Z Nového Dvora už je to jen kousek do Holýšova. Zde obcházíme areál továrny Evobus, dříve Liaz a ještě dříve Werk I. ...
Zde byla za války muniční továrna, její první část, kde pracovali vězni. Budovy továrny ze zčernalých cihel působí zlověstně...

IMG_20191028_154553.jpg

Areál dnes patří koncernu Daimler A.G....

IMG_20191028_154557.jpg

Nejstarší část fabriky...

A toto je zajímavé. Bývalý komín přestavěli Němci na protileteckou pozorovatelnu. Určitě z ní hlídali též pracující vězně...

IMG_20191028_154735.jpg

Bližší pohled na unikátní komín v areálu závodu.

IMG_20191028_154802.jpg

S Holýšovem se rozloučíme na nádraží. Zakousneme poněkud neskladný kebab a odjíždíme k domovu...
Výlet to byl fajn. S pohnutou historií...

Steemit logo JJ.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

!trdo
Další místo do seznamu "navštívených" :-).

Congratulations @bucipuci, you are successfuly trended the post that shared by @jjprac!
@jjprac will receive 0.13200975 TRDO & @bucipuci will get 0.08800650 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

;) Po letech znovu navštívených ;-)

Myslel jsem do mého seznamu. Proto tam byly ty uvozovky :-D

Tak to jo :)

:-)

!trdo
!BEER (jestli to něco napíše, třeba)

Congratulations @krakonos, you are successfuly trended the post that shared by @jjprac!
@jjprac will receive 0.32279513 TRDO & @krakonos will get 0.21519675 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Nic, pivo stávkuje. Díky alespoň za trdlo.

Moc hezký výlet i místa. Ty elektrické dráty, no, je někdy těžké hledat místo, odkud fotit, aby tam ten drát nebyl. :-)

Tam to prakticky nejde. Drát je i na oficiálních fotkách na webu obce :)

Tak to jo. :-))

@miti curation project.png

Thank you for my support.

You're welcome!

Krásné fotky, zkusím jestli mi funguje !trdo

Sorry, @hairyfairy, You can not reward TRDO Tokens, You must stake TRDO tokens to call reward bot.

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Děkuji :) Abys mohl rozdávat trdelník, musíš mít nějaký stakovaný.

Hi @jjprac!

Your post was upvoted by @steem-ua, new Steem dApp, using UserAuthority for algorithmic post curation!
Your UA account score is currently 2.323 which ranks you at #20753 across all Steem accounts.
Your rank has not changed in the last three days.

In our last Algorithmic Curation Round, consisting of 95 contributions, your post is ranked at #70.

Evaluation of your UA score:
  • Only a few people are following you, try to convince more people with good work.
  • You have already convinced some users to vote for your post, keep trying!
  • Try to work on user engagement: the more people that interact with you via the comments, the higher your UA score!

Feel free to join our @steem-ua Discord server

Congratulations @jjprac, your post successfully recieved 0.45480488 TRDO from below listed TRENDO callers:

@bucipuci earned : 0.0880065 TRDO curation
@krakonos earned : 0.21519675 TRDO curation


To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site