Spojovací uzel Studánka II.

in cesky •  20 days ago

Abychom dříve vstoupili dovnitř, bylo nutné znát kód tlačítkového zámku. Sloužil k vypnutí vysokého napětí v elektrickém oplocení. Nyní už ovšem tlačítka někdo vyloupal...
Všimněte si, jaká je to nádherná improvizace. Zámek je vestavěn v krabičce pro ukládání materiálu.
Celý objekt byl chráněn trojitým oplocením.

Kódový zámek a trojitý plot, v minulosti miny.jpg

Detail kódového zámku:

VP Studánka  - Netradiční kryt kódového zámku.JPG

A už jsme uvnitř objektu.
Jako první se mrkneme na strážnici: Je zamčeno.

Strážní stanoviště.jpg

Elektrický plot. 20 tisíc voltů už zde nenajdeme. Žádného člověka oplocení nikdy nezabilo, ovšem skončil zde chudák služební pes, jak víme z komentářů vojáků, kteří zde sloužili.

20 tisíc voltů už nikdy nebude v tomto oplocení.jpg

Budova strážnice

Budova strážnice.jpg

Minulost...

Minulost.jpg

Kotce pro služební psy

Kotce pro služební psy.jpg

Tady bydlel Ringo...

Tady bydlel Ringo.jpg

Ringova bouda

Ringova bouda.jpg

Ringova ohlodaná miska...

Ringova miska-ohlodaná.jpg

Opouštíme psí kotce. Dále procházíme kolem garáží z vlnitého plechu a míříme k nitru objektu....

VP Studánka  - pohled od garáží ke vchodu.JPG

Steemit logo JJ jednoduché.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

You got a 63.85% upvote from @brupvoter courtesy of @jjprac!