Barevný podzim u Únětic - fototéma

in #cesky4 years ago

Foto pochází z mé procházky na Přešticku. Počasí bylo typicky podzimní, mlha a sychravo. Přesto mě zaujala místní krajina, krajina polí, luk a lesů. Chladná a zasněná...

Podzim u Únětic HDR.jpg

Pro oživení barev jsem zvolil HDR, výrazný efekt kresba. Pro porovnání přikládám originál fotografie z mobilu Samsung i8910HD.

Podzim nad Úněticemi.jpg

Steemit logo JJ jednoduché.jpg

Sort:  

You got a 41.67% upvote from @brupvoter courtesy of @jjprac!

Originál sa mi páči viac..

Je jemnější a přirozený, to je pravda. Efekt je dost křiklavý. Mě se líbí oba :-)

Hi @jjprac!

Your post was upvoted by @steem-ua, new Steem dApp, using UserAuthority for algorithmic post curation!
Your UA account score is currently 1.960 which ranks you at #25064 across all Steem accounts.
Your rank has dropped 753 places in the last three days (old rank 24311).

In our last Algorithmic Curation Round, consisting of 239 contributions, your post is ranked at #187.

Evaluation of your UA score:
  • Only a few people are following you, try to convince more people with good work.
  • You have already convinced some users to vote for your post, keep trying!
  • Try to work on user engagement: the more people that interact with you via the comments, the higher your UA score!

Feel free to join our @steem-ua Discord server

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.07
JST 0.031
BTC 20758.18
ETH 1186.98
USDT 1.00
SBD 3.27