Algaes from my research (Řasy z mého výzkumu)

in cesky •  7 months ago

Microalgae - one of the oldest organisms, with cyanobacteria responsible for 70% of the global 02 production!

(Mikrořasy - jedny z nejstarších organismů, společně se sinicemi zodpovědné za 70% světové produkce kyslíku!)

Today I would like to share with you some microscopical shoots from my bachelor thesis research with theme "„The potential of microalgae for lipid production and their fatty acides analysis“ that I made on the Institute of the Academy of Sciences, Department of Microbiology in Třeboň, Czech republic.

(czech)
Dnes bych se s vámi rád podělil o pár mikroskopických snímků z mé bakalářské práce na téma "Potenciál mikrořas pro produkci lipidů a rozbor jejich mastných kyselin" který jsem prováděl na mikrobiologickém ústavu Akademie věd v Třeboni.

DSC_0061.jpg
Evaporation of solvent of the algal extract/Odpařování rozpouštědla z řasového extraktu

Chlorella vulgaris

Maby you know it in the form of pills, you take as a food supplement for health. It contains lot of healthy omega3 fatty acides (like palmitic acid or linolenic acid) lot of proteins and vitamines (mostly B a C)

(czech)
Tuto mikrořasu znáte možná ve formě tablet, které užíváte jako doplněk stravy. Obsahuje spoustu zdravých omega3 mastných kyselin (jako kyselinu palmitovou či linolenovou) velké množství proteinů a vitamínů (hlavně B a C).

Chlorella vulgaris.jpg
(Chlorella vulgaris)

Vischeria stellata

marine and freshwatter species, 7 -9 μm wide

(czech)
mořská, rovněž sladkovodní řasa, 7 až 9 μm široká

Vischeria stellata.jpg (Vischeria stellata)

Trachydiscus minutus

Rounded cells, fatty droplet frequently present in the middle of the cell

(czech)
Kulatá buňka, často s tukovou kapičkou uprostřed

Trachydiscus minutus.jpg (Trachydiscus minutus)

Porphyridium sordidum

Misses red dye, cultivation on Brody-Emersons medium

(czech)
Postrádá červený pigment, kultivuje se na Brody-Emersonově médiu

Porphyridium sordidum.jpg (Porphyridium sordidum)

and the last one../* a poslední..*

Porphyridium cruentum

It contains characteristic red pigment - karotenoid and the strongest antioxidant ever - astaxanthin

(czech)
Obsahuje charakteristický červené barvivo - karotenoid a nejsinější antioxidant vůbec - astaxantin

Porphyridium cruentum.jpg
(Porphyridium cruentum)

If you liked my post, please upvote, resteem or promote :-)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Ty řasy jsou vypěstované laboratorně, nebo jsi obcházel místní rybníky?

·

všechno se pěstuje laboratorně v "akvárkách", ze sbírky, identifikace je sranda sama o sobě, ale taková chlorella je třeba dost invazivní druh, kterej se běžně vyskytuje všude, i třeba vedle v Opatovickým rybníku.. V laboratoři bývá právě problém, že občas kontaminuje ostatní vzorky.. Je to mrška no.. :-\ Ale třeba jednou pomocí ní kolonizujeme Marz! :-)

·
·

Jak si jeden nedá pozor, tak je průšvih na cestě ;-). Trochu to znám. Stačila blbě opláchnutá pipeta a už jsem se díval na úplně něco jiného ;-)

Řasy a brouci, jídelníček budoucnosti! Nevadí mi to. Já sním cokoliv.

Zajímavé ;-)

Super, myslím, že nic takového tady ještě nebylo :) Díky, že jsi nás nechal nahlédnout pod mikroskop. Jaký obor studuješ?

·

Přímo mikrobiologii, třeba se mi časem podaří zveřejnit další úlovky.. :-)