Hrubý Rohozec fašistům a migrantům

in #cesky5 years ago

Novinky mi bohužel stihly zablokovat diskusi, kterou jsem chtěl okořenit dnešní článek k tématu týdne. Zkusím vám svůj zážitek alespoň zprostředkovat, i když to zdaleka nebude to pravé ořechové. Ona diskuse se týkala článku o tom, že rod des Fours Walderode má nárok na restituci majetku zabaveného na základě Benešových dekretů. Nejsem až takovým znalcem historie, abych měl o des Fours Walderodech širší povědomí, ale zběžným průzkumem jsem došel k závěru, že jde o původně francouzskou šlechtu, která strávila v české kotlině několik málo posledních století. @krakonos by třeba vylovil z paměti nějaké perličky.

Ona zablokovaná diskuse se pak zvrhla (pro mě) nečekaným způsobem. Některé komentáře vypadaly zhruba takto:

Takle to začíná, sluníčkářský fašisti dostávaj ukradený majetky, aby na nich mohly ubytovat migranty z afriki, kteřý nás tu pak všechny převálcujou.Fašismus byl s migranty a sluníčkáři (nebo pražskou kavárnou) spojován celkem pravidelně. Pomiňme, že článek sám se netýká ani fašismu (maximálně nacismu, ale obvinění z kolaborace byl nutně poslední majitel Hrubého Rozhozce zproštěn, jinak by nebyla restituce možná), ani sluníčkářů z kaváren, a už vůbec ne obyvatel jiných kontinentů.

Ale je to krásný obrázek hysterie a nesmyslných konstrukcí, které se internetem šíří. Fašistické diktatury mimo jiné akcentují nacionalismus, často jsou pak spojené s křesťanským konzervativismem (existuje dokonce pojem klerofašismus). Asi byste nenašli mnoho historických příkladů, kdy fašisté (v libovolném evropském státě a libovolném období) podporovali příliv přistěhovalců z nekřesťanských oblastí. Troufám si tvrdit, že nenarazíte na žádné.

Pokud jde o ubytovávání nejen afrických migrantů, ministerstvo vnitra pravidelně zveřejňuje oficiální čísla na této stránce: https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/ctvrtletni-zpravy-o-situaci-v-oblasti-migrace.aspx. Cizinců tu legálně žije necelých 600 000. Polovinu z nich pak tvoří Ukrajinci, Slováci a Vietnamci (v tomto pořadí). Více viz tabulky, jejichž zdrojem je poslední Čtvrtletní zpráva o migraci, která je dostupná na stránce výše:

image.png

Mezi žadateli o azyl také Afričané nefigurují na předních příčkách:

image.png

A aby byl obrázek úplný, doplním ještě data o nelegální migraci:

image.png

Sort:  

Měl jsem rád diskuze na idnes, mnohdy trumfly už tak vtipný článek. Teď už na tento server, kvůli panu majiteli, nechodím.

Můžeš tam chodit s Adblockerem a zakázanými cookies, tím pana majitele nakrkneš ještě víc ;)

Congratulations!


This post has been granted a 100% upvote, courtesy to @wokeprincess, from BlissFish!
Enjoy the Bliss!

Join us on Discord!
Upvote this post to help the minnows win a bigger upvote!

K novinkám. V jedné diskuzi na Facebooku pán psal svoji zkušenost. V době, kdy Novinky chtěly zvýšit kvalitu diskuzí, začaly uživatelům posílat dopisy, prostřednictvím kterých si chtěly potvrdit, že ten či onen člověk je skutečný. Autor komentáře bydlící v USA dostal dopis za týden. Jeho kamarád v ČR na něj čeká snad dodnes. Nějak se jim to zvrhlo ještě víc.

Bohužel se mi nedaří jeden post dohledat, ale byl zajímavý. Pán napsal zprávu do diskuze a pak na ni použitím třetí osoby reagoval "Pane Nováku, souhlasím s Vámi..." Někdo zapomenul přepnout profily. Já se tam vážně dívám jen z legrace, o veřejném mínění to vypovídá málo.

Na Novinkách působí plno provokatérů, kteří se tím očividně velmi baví.
Vesměs se ty názory nedají číst.

This post has received a 1.56 % upvote from @drotto thanks to: @sbi-booster.

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.14
JST 0.034
BTC 51056.15
ETH 2961.07
USDT 1.00
SBD 4.24