Příležitost. / Opportunity

in cesky •  last month 

By taking part in the #tenkminnows project and watching some of their participants, I get some interesting articles.
Yesterday and today it was articles from @akomoajong here and @abh12345 here. Since I don't speak English, I'm dependent on the compiler. Therefore, I do not dare to submit their translation. For myself, however, I realized that this was an opportunity to get some SP.
The articles describe exactly how to get involved. It is basically a tracking long-term competition that has a weekly evaluation. I highly recommend using the above links and articles at least to read ;-).

In one discussion, @paulag replied to my commentary with the phrase:
"Hold on, another ride will be wild."
I remembered this sentence when I came upvote my @theycallmedan 2.6 $ for my last posts, which I thank him for many times ;-). If this is the start of the ride, I will have to really hold myself :-)

czmap.png

Díky účasti na projektu #tenkminnows a sledováním některých jejich účastníků, se dostanu k zajímavým článkům.
Včera a dnes to byly články od @akomoajong zde a @abh12345 zde. Vzhledem k tomu, že nevládnu angličtinou, jsem odkázán na překladač. Proto si netroufám předložit jejich překlad. Pro sebe jsem však vyrozuměl, že jde o příležitost získat nějaké SP.
V článcích je přesný popis, jak se zapojit. Jde v podstatě o sledovací dlouhodobou soutěž, která má týdenní vyhodnocení. Vřele doporučuji použít výše uvedené odkazy a články si aspoň přečíst ;-).

V jedné diskuzi mi odpověděla @paulag na můj komentář větou ve smyslu:
„Pořádně se drž, další jízda bude divoká.“
Vzpomněl jsem si na tuto větu, když mi na mé poslední posty přišel upvote od @theycallmedan ve výši 2.6 $, za což mu tímto mnohokrát děkuji ;-). Pokud je tohle začátek oné jízdy, tak se budu muset opravdu pořádně držet :-)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Velice pěkné. Dnes se chystám pustit pevní post s actifitem. A jsem zvědav, jestli bude nějaký výsledek.

Posted using Partiko Android

·

Určitě bude. Tedy pokud máš "našlapáno" 5k bodů ;-). Až to zveřejníš z mobilu, jdi na actifit.io, rozklikni My activity a edituj svůj post. stačí přidat nějaké slovo. Budou za to 3AFIT ;-)

·
·

Mám 7800. A než se přikoulim domu, možná zaokrouhlím.
Proč se to musí takhle editovat?

Posted using Partiko Android

·
·
·

Nemusí se to editovat. Ale za editaci jsou další tokeny navíc, tak proč to nevyužít ;-)

·
·
·
·

Aha. Je vidět, že to máš zmáklé.

Posted using Partiko Android

·
·
·
·
·

Vsechno jeste ne, ale ty zaklady skoro ano ;-)

Posted using Partiko Android

Mně Dan občas taky něco upvotne, s jeho milionovou SP to bývají docela rakety :D Myslím, že má aktuálně nastavený curation trail k účtu CuratorHulk, takže automaticky upvotuje to, co Hulk. Ale možná se pletu. Každopádně ti gratuluju k úspěšnému růstu a držím palce při té avizované divoké jízdě :)

·

Díky :-D

Hey buddy, thanks for the mention. My initiative has nothing to do with #tenkminnows as it focused on new users. Still, thanks for the shoutout!

I'm not sure how to say it Italian but believe you will translate✌

Posted using Partiko Android

·

;-). Thanks to users associated with #tenkminnows, I could read your article.
I use Google translations to Czech and it is not very reliable ;-)

·
·

Not bad at all. Thank you!🙏

Posted using Partiko Android

·
·
·

It's my pleasure ;-)

This post has received a 1.56 % upvote from @drotto thanks to: @sbi-booster.