You are viewing a single comment's thread from:

RE: Asi začnu psát víc o sportu

in #cesky2 years ago

Dotaz...Já když mám stakenutý nějaký palnet tokeny a ty napíšeš článek s tagem palnet, dostaneš ode mě nějakou (minimální samozřejmě) odměnu i přesto, že ti dám lajk přes steempeak řekněme? Nebo bych to musel udělat na palnet.io?

Sort:  

Teoreticky to platí odevšad. Poslední dobou mám ale pocit, že je jistější hlasovat z palnet.io

Myslím že jo, podle mě jedno přes co dáš upvote.