Tether nově na blockchainu Algorand

in #cesky4 years ago

Největší a také nejznámější stablecoin Tether je nově také na blockchainu Algorand.

Hlavním přínosem implementace Tetheru na blockchain Algorand má být okamžité potvrzení transakcí, jelikož finalita bloků je u Algorandu v řádu několika sekund. Další nespornou výhodou je velice nízká cena.

Pojďme ale popořadě, nejdříve se podíváme na to, co jsou to vlastně stablecoiny, jaké máme typy v závislosti na jejich charakteristice.

Stablecoiny

Jednou z hlavních překážek masové adopce kryptoměn je jejich volatilita. Spoustu lidí a zejména obchodníků potenciálně přijímajících kryptoměny odrazují výkyvy jejich ceny, kdy je možné během jednoho dne propadnout klidně o desítky procent. Obchodník však má pevnou cenu za nájem, energie, zaměstnance atd.

Právě tuto vlastnost kryptoměn řeší stablecoiny, které mají velmi nízkou volatilitu. Jsou totiž navázány na měny konkrétních států jako třeba americký dolar nebo euro.

Stablecoiny jsou využívány také na kryptoměnových burzách, když při výstupu z obchodu trader nemusí používat fiat měnu a po každém obchodu tedy přemýšlet o danění (v některých legislativách je vystoupení do fiatu tzv. taxable event). Navíc si může stablecoin uložit na svoji hardwarovou peněženku, což u běžných fiat peněz nelze, dolar nemá žádné privátní klíče.

Problém u stablecoinů však nastává při škálování transakcí. Síť Etherea, na kterém běží ERC-20 token USDT, má nízkou propustnost sítě a v případě velkého objemu transakcí může dojít ke zpoždění transakcí. Stejně tak je problém s finalitou transakcí, jelikož současné blockchainy nenabízejí vždy 100%finalitu po potvrzeném bloku.

Stablecoiny začaly do svých systémů implementovat také finanční instituce a technologické firmy. Na balíčku měn a komodit měl být založený stablecoin Libra od Facebooku, který se však nyní potýká s legislativními obstrukcemi a neví se, kdy a zda bude vůbec spuštěn.

Typy stablecoinů

1. Centralizované IOUs

Jde o jednoduchý přechod mezi kryptoměnovým a reálným světem, jelikož se jedná o kryptoměnu s podkladovou cenou fiat měny nebo nějaké komodity.

Jejich označení IOU (I Owe You – dlužím ti) vlastně popisuje jejich charakteristiku. Jsou to tokeny, které jsou v poměru 1:1 zálohovány skutečnými dolary/eury na bankovních účtech jejich vydavatele.

Nevýhodami tohoto typu stablecoinů jsou však centralizace a nutná důvěra, jelikož se v tomto případě musí důvěřovat jejich vydavateli. Právě tady spočívá ona dlouhodobá kontroverze Tetheru, kdy je nutné důvěřovat v jejich 100%krytí na účtech. Zároveň na tomto místě mohou udeřit regulátoři.

2. Krypto-kolaterizované stablecoiny

Decentralizovanější přístup mají krypto-kolateralizované stablecoiny. Jejich stabilní hodnota se odvíjí od transparentně držených aktiv v rámci smart contractů nebo na multisig peněženkách. Tyto instrumenty mohou být právě díky využití smart contractů na blockchainu a multisig peněženkám spravovány komunitou bez centrálního správce.
DAI a SAI

Nejznámnějšími stablecoiny jsou ERC-20 tokeny SAI (Single-collateral DAI) a DAI (multi-collateral DAI), které jsou vydávány blockchainovou organizací MakerDAO na základě kolaterálu uzamčeného ve smart contractu. Rozdíl spočívá pouze v povaze kolaterálu, kdy u SAI je možné využívat pouze Ethereum a u DAI je těchto možností více.

Jejich princip je v tom, že tyto stablecoiny jsou kryté daným krypto-kolaterálem (vkladem), avšak kvůli volatilitě podkladového aktiva (ether atd.) ne ve 100 %poměru jako Tether, ale ve výši 150%. Pokud si tedy chcete půjčit SAI v hodnotě 1000 USD, potřebujete ether v hodnotě alespoň 1500 USD. Je to kvůli pokrytí rizik v případě poklesu ceny etheru. Když totiž cena etheru klesá, dlužník je vyzván k navýšení kolaterálu nebo vrácení SAI. Pokud tak neučiní, jeho CDP pozice je zlikvidována a dluh vyrovnán prodejem jeho etherů za tržní cenu. Pokud však cena etheru roste, problém s CDP nenastává.

CDP = Collaterized Debt Position = kolaterizovaná dlouhová pozice

Tether na blockchainu Algorand

Největší co do objemu mincí, nejznámější, ale také nejkontroverznější stablecoin Tether běží nově na blockchainu třetí generace Algorandu. Algorand funguje na konceptu Pure Proof-of-Stake, který řeší hned všechny tři body tzv. blockchainového trilema, tedy škálování a bezpečnost bez toho, aniž by musel ubrat na decentralizaci. K tomu využívá náhodnou volbu navrhovatelů i schvalovatelů bloků díky Verifable Random Functions (VRF).

Hlavními výhodami využití Algorandu je rychlost zpracování transakcí. Tether bude využívat technologii Algorand Standard Asset (ASA) a transakce tak budou přímo na první vrstvě blockchainu potvrzeny do 5 vteřin.

Další nespornou výhodou je cena transakce, která se v průměru pohybuje v hodnotě 0,001 ALGO, tj. vyjádřeno v dolarové hodnotě cca 0,0003 dolarů.

Pro Algorand je Tether první stablecoin, který se na jeho blockchainu dá posílat. Pro Tether je to však již několikátá spolupráce, USDT tokeny naleznete na blockchainech Ethereum, EOS, Tron a Bitcoin díky protokolům Omni a Liquid Network. Tether ještě zvažuje nasazení svého stablecoinu na dalších dva blockchainy.

Dle stránek Cryptoslate.com je marketcap USDT na 4,64 bil. USD, přičemž druhý v pořadí je USDC s desetkrát menší kapitalizací. ERC20 token DAI má marketcap 122 mil. USD. Zde se můžete podívat na žebříček stablecoinů - https://cryptoslate.com/cryptos/stablecoin/

CEO Algorandu Steven Kokinos prohlásil, že

„vydání Tetheru na blockchainu Algorand bude gamechanger pro globální účastníky DeFi, jelikož půjde o jeden z nejrychlejších a nejbezpečnějších způsobů transferu peněz po světě.“

Co je to Tether

Projekt Tether funguje od roku 2014 a v současnosti se jedná o největší stablecoin co do objemu mincí i obchodování. Vzhledem ke své nevolatilní povaze je využíván nejenom na obchodování na burzách, ale čím dál častěji také jako prostředek zasílání finančních obnosů v globálním měřítku.

Co je to Algorand

Algorand je decentralizovanou blockchainovou platformou z dílny Algorand Foundation, jejíž zakladatelem je držitel Turingova ocenění za položení základů moderní kryptografie, profesor MIT Silvio Micali. Turingova cena je v IT světě považována za ekvivalent Nobelovy ceny.

Algorand si zakládá na nízké výpočetní náročnosti, levným transakcím a rychlé propagaci sítě, na které se podílí celá komunita. Díky využití náhody prostřednictvím Verifable Random Functions (VRF) při tvorbě bloku je dosaženo vysoké stupně škálování, bezpečnosti a decentralizace.

První blok Algorandu byl vytěžen 11. června 2019, od té doby bylo vytěženo dalších více než 5 milionů bloků. Nové Algo mince jsou na trh uvolňovány postupně prostřednictvím Holandské aukce a jejich celkový počet bude celkem činit 10 miliard.

Závěr

Algorand přináší Tetheru skvělou škálovatelnost a finalitu transakcí po každém jednom bloku, který bývá potvrzen zhruba do 5ti sekund. Zároveň si však udržuje výbornou míru zabezpečení.

Spolu s nízkou cenou transakcí jsou to klíčové vlasnosti pro rozhodování, na který blockchain svoje stablecoiny nasadit.

Pro Algorand je tu výhoda využití největšího stablecoinů na svém blockchainu a zvýšení prestiže a informovanosti o této blockchainové platformě. Tato spolupráce je tedy přínosná pro obě strany.

Sort:  

Congratulations @blockchainfo! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 40 posts. Your next target is to reach 50 posts.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 69394.55
ETH 3894.24
USDT 1.00
SBD 3.73