Technická analýza Ripple | Vstup do XRP může přinést RRR 1:3,5

in #cesky4 years ago

V dnešní technické analýze se zaměříme na XRP, podíváme se však také na možný vstup do kryptoměny ADA a na dominanci bitcoinu.

Technická analýza XRP/BTC

Altcoiny vypadají momentálně velmi zajímavě, nejlépe z hlediska technické analýzy však XRP, které vytvořilo dva velké piny nad oblastí nízkých objemů (LVA = low volume area), která by měla sloužit jako support. S okamžitým vstupem bych dal XRP ještě nějaký prostor dolů až po předchozí swingové low.

Důvodem, proč se mi líbí XRP nejvíce je především to, že současně dosahuje vnější hranice Bollingerových pásem s třetí odchylkou a stahuje se jen k 20 MA, které tvoří jejich střed. Takový vypadá zdravý trend.

K tomu se na úrovni nachází i 200 MA, jedna z nejvíce sledovaných úrovní na základě klouzavých průměrů. Všimněte si také rozdílu mezi velikostí zelených a červených objemů.

Cardano s RRR 1:2

Podobnou strukturu vytváří třeba i Cardano. Narozdíl od XRP má ale všechny zmíněné referenční úrovně daleko od sebe. 20 MA (střed Bollingerových pásem), oblast nízkých objemů LVA a 200 MA jsou příliš vzdálené a pinbary zasahují pouze jeden. Proto není lehké nastavit stoploss tak, aby zahrnoval všechny úrovně a přesto umožňoval pozitivní RRR. Zatímco na XRP je reálná pozice 1:3,5, na Cardanu bych chtěl dát stoploss za oblast nízkých objemů LVA, která by mělo tvořit nejsilnější ze zmíněných levlů, a pak mi vyjde pouze 1:2

Situace na trhu altcoinů

Obecně by altcoiny měly růst. Čtvrtý obrázek ukazuje dominanci Bitcoinu, která momentálně klesá. Navzdory silnému pohybu k 66% byla dominance impulsivně stažena, a to hned dvakrát. Kupující už nevykazují více síly, která by vedla k dalšímu útoku na vyšší hladiny.

Je tak pravděpodobnější, že po konsolidační fázi bude pokračovat pohyb ve směru více než měsíčního momenta, tedy dolů.


Telegram

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 69279.36
ETH 3870.43
USDT 1.00
SBD 3.73