Blockchainfo na Telegramu | Vy tam ještě nejste?!

in #cesky4 years ago

Obsah je relevantní. A obsah o kryptoměnách a blockchainech je relevantní hlavně tam, kde se nachází uživatelé, kteří si tento obsah budou číst.

Telegram_CZ.PNG

Proto tento krok. Po Facebooku, Twitteru a samozřejmě Steemitu přichází vaše oblíbené informace, technické analýzy a v neposlední řadě rozhovory na Telegram.

Přibude do budoucna Voice, Publish0x, e-mailový newsletter nebo nějaká jiná platforma, jiný komunikační kanál? V tuto chvíli to v plánu není, ale nikdy neříkej nikdy.


Telegram je sociální platforma a "kecálek", který se stará o vaše soukromí. Kdo jej ještě nepoužívá, měl by o tom začít přemýšlet. Dají se tam zakládat diskusní skupiny, news feedy (jako ten blockchainfový), privátní rozhovory. A časem bude možná Telegram sloužit také k posílání kryptoměn, třeba kryptoměny GRAM, kterou stvořil autor Telegramu Pavel Durov.

presearch

Sort:  

Publish0x - o tom jsem nevěděl. Jak je to staré, vyplácí se to?

Tak rok staré, nemá to takovou uživatelskou základnu jako steemit.

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 67695.76
ETH 3822.34
USDT 1.00
SBD 3.65