Bitcoin a daně. Kryptoměny pohledem Hany Trnkové Kocourkové

in #cesky3 years ago

Dobrý den, díky za možnost si s vámi popovídat v našem rozhovoru. Kdy vás poprvé napadlo, že začnete nabízet klientům účetnictví pro jejich kryptoměny?

Dobrý den, já také děkuji. S kryptoměnami jsme se poprvé setkala na začátku roku 2017. Nechtěla jsem úplně začít těžit, ale získat kryptoměny jako odměnu za své služby mi přišlo jako nejlepší cesta.

Krypto a dane.jpg

Zaznamenala jste v poslední době nějaký příliv klientů využívající kryptoměny? Nebo ten trend od počátku roku 2018 ochladl?

Trend trochu ochladl, především ze stran traderů. Společností, které chtěly krypto využívat více, než jen směňovat, ale naopak přibylo. Potřebovaly čas, jak správně zpracovat a nastavit pravidla pro kryptoměny ve větší společnosti.

Považuje se účet na kryptoměnové burze či směnárně a hodnota kryptoměn na nich uložených jako majetek fyzické / právnické osoby? Nebo se pouze prokazují transakce mezi burzou a bankovním účtem a rozhodujícím je tedy stav na bankovním účtu?

Toto je zrovna docela nejasná věc. Když se podíváte na obchodní podmínky jednotlivých burz (pokud je mají), tak to není jednoznačné. Často mají burzy přístup k Vašim privátním klíčům peněženky, což, jak víme znamená i možnost (a právo) nakládat s kryptoměnou. Na druhou stranu určitě všechny transakce mimo burzu (at už mezi burzou a bankovním účtem nebo burzou a vlastní peněženkou, atd….) se prokazují stoprocentně.

Jak se vlastně účtují peníze a kryptoměny, které jsou na burze? Když mám koruny nebo eura na burze, jaký to má vliv na moje účetnictví? Občas totiž mohu obchodovat v páru s nimi např. BTC/USD nebo BTC/CZK.

Jak už jsem uvedla výše, není úplně jasné, koho jsou prostředky na burze (viz obchodní podmínky). V účetnictví - kdy opravdu vedete evidenci dle Zákona o účetnictví, tak evidujete i závazky a pohledávky. A stavy na burze byste měli vést mezi pohledávkami za tou burzou.

Pokud se účtuje až převod do fiat peněz, tedy českých korun, jak je to s našimi účty v jiných měnách, zejména eury nebo dolary? Platí pro ně stejná pravidla, nebo se účtuje jen to, co nám přijde v korunách? Jako laik bych řekl, že od daňové povinnosti nás účet v cizí měně neochrání.

Správně, převod do jiných fiat měn než CZK Vás před zdaněním neochrání. Ani převod krypta na nějakou službu nebo jiný majetek (např. nemovitost). Zdaňuje se jednoduše každé navýšení Vašeho majetku. Pak už je jen důležité si najít v Zákoně, zda konkrétně Vaše situace nespadá pod výjimky (např. časový test u nemovitostí, akciíí… zvláštní režim zlata...atd..). Na kryptoměny a zisky z nich, žádná výjimka v českém Zákoně o dani z příjmu zatím není.

Oblíbenou bankovní aplikací je třeba Revolut. Platí pro ni stejná pravidla, jako pro klasický tuzemský bankovní účet?

Ano.

A jak jsou na tom stablecoiny USDT, DAI a podobné? Jedná se vlastně o kryptoměnu s hodnotou podkladového aktiva, v tomto případě dolaru. Ty se asi účtovat nemusí, že?

Určitě je vhodné vést i o těchto kryptoměnách evidenci pro sebe. Na konci období to potom zvážím a zhodnotím.

HODLER PEPA

Když jsem o tomto rozhovoru přemýšlel, říkal jsem si, že bych jej chtěl toto téma udělat pochopitelné pro typického představitele krypta u nás. Pro takového standardního čtenáře webu blockchainfo.cz. Pojďme si našeho kryptonadšence nějak označit, třeba HODLER PEPA. Zisk z kryptoměnových obchodů HODLERA PEPY se účtuje jako dílčí základ daně z kapitálového majetku podle § 8 zákona, je to tak? Zatím u PEPY nepředpokládáme nějaké větší fluktuace financí, řekněme že si pošle za rok pár transakcí na burzu a jednou ročně zpět z burzy na svůj bankovní účet.

Ne. Zisk z kryptoměnových obchodu - nákup - prodej se zdaňuje podle §10 Ostatní příjmy. Sečtou se příjmy za celý rok a proti nim se dají adekvátní náklady. Výsledek je částečný základ daně.

Musí mít HODLER PEPA nějaký speciální účet, třeba podnikatelský? Nebo stačí běžný účet s tím, že si PEPA bude zaznamenávat pohyby mezi burzou a účtem?

Určitě nemusí mít speciální účet. To nemusí mít ani podnikatel a HODLER PEPA není podnikatel.

Když se HODLER PEPA rozhodne, že si přímo za bitcoiny koupí nové Lamborghini, musí si cenu svého Lamba započítat do svých příjmů ze který počítá zisk, je to tak?

Ano, pořízením nového Lamborghini se daňové povinnosti nezbavuje.

Nemůže se HODLER PEPA stát plátcem DPH, pokud by si poslal na účet z burzy přes 1 milion korun za rok?

Ne, nákup a prodej na burze není ekonomická činnost. Je to správa vlastního majetku.

Pokud by byl HODLER PEPA plátce DPH, jak se pro něj mění situace pro účtování kryptoměn?

Pokud bude mít příjmy jen z burzy, tak i kdyby byl podnikatel a plátce DPH z jiné činnosti, tak obchodu v kryptu se to netýká.

Jak je to s časovým horizontem pro výpočet zdanitelného zisku, tedy rozdíl mezi příjmy výdaji? Co když si HODLER PEPA koupil svůj první bitcoin už v roce 2016 a teprve v roce 2020 bude vybírat první zisky?

Pak bude mít menší náklady a větší zisk ke zdanění.

Pokud si HODLER PEPA svůj bitcoin vytěžil v roce 2012 a nemá tudíž doklad o převodu prostředků na burzu, počítá se mu nyní tedy veškerý příjem jako zisk?

Ano, pokud nemá jak doložit těžbu, tak od příjmu není co odečítat, tudíž je celá částka ziskem.

TRADER JOSEF

Řekněme, že by se PEPOVI zalíbilo obchodování s kryptoměnami natolik, že by prásknul se svou dočasnou brigádou za barem a začal se živit tradingem. Stal by se z něj tedy TRADER JOSEF. Musí si založit živnostenský list? Mění se pro něj něco oproti tomu, když byl jen pouhým HODLEREM s pár transakcemi ročně? Stává se z něj osoba, která v daňovém přiznání uvádí svůj zisk jako dílčí základ daně ze samostatné činnosti podle § zákona?

Půjde u něj také o Ostatní příjmy §10.

Jaký formát by měl TRADER JOSEF používat k zúčtování kryptoměn při tradingu. FIFO nebo aritmetický průměr, nebo si lze vybrat?

V tomto případě si TRADER JOSEF může vybrat, kterou metodu bude používat.

Co byste doporučila našim čtenářům, na co si dát u kryptoměn extra pozor nebo co má tendenci většina lidí podceňovat, napadá vás něco konkrétního?

Určitě by měli vědět, že hra s kryptoměnami také podléhá dani z příjmu a mystet i tímto směrem. To, že dnes FS (finančí správa) nehledá a neřeší kryptoměny, neznamená, že to za pár let dělat nebude a nástroje na to už existují. Burzy budou chtít určitě spolupracovat a poskytnou o poplatníkovi udaje a v blockchainu je většinou vše zapsáno.

Mezi našimi čtenáři se najde asi spoustu HODLERŮ i TRADERŮ. Pokud by chtěl někdo z nich ještě konkrétnější informace nebo placenou konzultaci, případně si od vás nechat vést účetnictví svého kryptoměnového portfolia, máte takzvaně „plno“ anebo berete i nové klienty?

Poradenství určitě můžu nabídnout. Nové klienty - záleží na situaci :)

A dá se u vás platit za služby v kryptu? Berete vše, nebo jen bitcoin?

Ano, samozřejmě přijímám kryptoměny. BTC, LTC a další po dohodě.

Díky moc za rozhovor, osobně ho považuji za jeden z nejhodnotnějších z naší série, protože se čtenáři mohli dozvědět přímo konkrétní informace, které by je mohly a měly zajímat, pokud to s kryptoměnami myslí vážně.

Také moc děkuji, ať se daří.


článek vyjde také na webu blockchainfo.cz

Sort:  

Chcete-li zvýšit svůj finanční stav, musíte přejít na tento web burzovní index . Protože tam můžete zjistit nejnovější zprávy a být si vědomi aktuálních cen indexu, je vždy dobré a užitečné mít čerstvé a relevantní informace .

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 67695.76
ETH 3822.34
USDT 1.00
SBD 3.65