Algorand Foundation spustili grantový program s 250 miliony ALGO

in #cesky4 years ago

Algorand Foundation včera spustila nový grantový program. Na jeho základě mohou vývojáři obdržet až 250 mil. ALGO tokenů, což je při současné ceně ALGO 0,175 USD více než 43 milionů USD.

O grantovém programu Algorand Foundation

Algorand buduje důvěryhodnou, veřejnou infrastrukturu pro světovou ekonomiku bez hranic. Na podporu této mise použije Algorand Foundation 250 milionů ALGO. Cílem tohoto víceletého grantového programu je financovat vývoj aplikací, nástroje a infrastrukturu, výzkum, vzdělávání a úsilí o zapojení komunity. Zároveň posílí inovace a rozvoj a podpoří růst ekosystému Algorand.

Působnost grantového programu je široká a pokrývá všechny aspekty ekosystému a je navržena tak, aby podporovala inovace ve všech fázích vývojového cyklu od nápadů a zahájení, přes růst a podporu vyspělých projektů, které chtějí migrovat směrem k Algorandu.

image.png

Čtyři kategorie grantů

1.Výzkumné návrhy

Financování inovativních směrů výzkumu s potenciálně významnými příspěvky k dlouhodobému úspěchu ekosystému Algorand.

Do této oblasti spadá výzkum v širokém spektru směrů týkajících se blockchainu, kryptoměnam, ekonomikou tokenů, počítačovou vědou, jako jsou distribuované systémy, kryptografie, programovací jazyky a vývojem disciplín, jako je AI.

2.Vývojové nástroje a infrastruktura

Nástroje a komponenty infrastruktury pro podporu rozvoje skrze blockchain Algorandu a jeho použití. Tyto nástroje a komponenty by měly usnadnit přístup k síti Algorand vývojářům a tvůrcům systémů.

Počáteční priority zahrnují vývojové oblasti, jako jsou aplikace, obslužné programy, monitorování, nástroje, nasazení, knihovny, ale i další oblasti inovací kolem blockchainu Algorand.

Oblasti zaměření jsou například nástroje pro integraci uživatelů, integraci IDE pro ASC, vytváření a manipulaci s aktivy, kompilaci do TEAL, analýzu TEAL a formální důkazy.

3.Aplikace a příklady použití

V tomto bodu se jedná o projekty zaměřené na budování a zavádění aplikací zaměřených na různé případy využití v reálném světě a prokazující vysoký potenciál pro řízení přijetí mainstreamem umožňující fungování ekonomiky bez hranic.

Blockchain Algorandu je škálovatelný, efektivní a bezpečně programovatelný. Tyto technické vlastnosti dělají z Algorandu síť přirozenou pro vývoj reálných obchodních aplikací, které přinášejí vytváření hodnot, masovou adopci a v neposlední řadě také ekonomické a obchodní inovace. Typickými příklady mohou být DeFi (Decentralizované finance), platby, tokenizace aktiv, burzy aktiv, ověřování autorských práv, sociální sítě nebo dodavatelské řetězce.

4.Vzdělávání a komunita

Podpora vzdělávání, které zvyšuje povědomí o otevřených a decentralizovaných technologiích a jejich dopadu na společnost a podnikání. Algorand podporuje angažovanost komunity a svého ekosystému, jako například Algorand Ambassador Award Program.

V rámci Algorandu bude v budoucnu možné hlasovat o tom, které projekty by měly z grantového programu získat prostředky.


Pokud vás zajímá projekt Algorand a rádi byste přidali ruku k dílu v rámci vývoje decentralizovaných aplikací, více informací v angličtině a zdroj tohoto článku naleznete na této adrese: https://algorand.foundation/grants-program

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 68799.09
ETH 3831.96
USDT 1.00
SBD 3.63