Posledná hodina lotérie o 1 SBD

in #cesky6 years ago

image.png

Do 23:59 máte čas zapojiť sa do lotérie o 1 SBD rozdelené v pomere 0,5/0,3/0,2 SBD.

Stačí ak ste sa zúčastnili aspoň jednej z predchádzajúcich lotérií. (Bez ohľadu na to či ste vyhrali, alebo nie.)

LINK

Foto: pixabay.com

Coin Marketplace

STEEM 0.24
TRX 0.11
JST 0.032
BTC 62661.87
USDT 1.00
SBD 3.76