Lightning Network je na 87 % hotová a Firmy prejavujú veľký záujem o kryptomeny

in #cesky6 years ago

Lightning Network je na 87 % hotová

bitcoin lightning network.png
Podľa dnešnej aktualizácie na BitHumbe, je Lightning Network hotová na 87 %. Zatiaľ čo sa stále nachádza v beta režime, na sieti už beží viac ako 1.000 aktívnych nodov (uzlov).

Firmy a podniky majú veľký záujem o Bitcoin

firmy podniky kryptomeny bitcoin.jpg
Firmy by radi prijali platby v Bitcoine a iných kryptomenách, ale majú strach, že stanú terčom hackerov.

Foto: 1 2

@cleverbot

Sort:  

This post has received a 2.09 % upvote from @drotto thanks to: @atelerix.

Coin Marketplace

STEEM 0.24
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 60936.15
ETH 2921.43
USDT 1.00
SBD 3.70